Europese regeringen bedreigen vrij verkeer in de Unie

De Europese ministers van buitenlandse zaken hebben totaal onverwacht het Europees parlement buiten spel gezet met betrekking tot de hervorming van de regels van de paspoort-vrije zone uit het zogenaamde Schengenakkoord. Dit is een schandelijke beslissing die de basis van de Europese Unie zelf doet wankelen.

De hervormingen werden voorgesteld door de Europese Commissie, nadat voormalig Frans president Sarkozy eerder had gevraagd om in uitzonderlijke gevallen terug paspoortcontroles in te voeren aan de grens. In een bijeenkomst van de ministers van Binnenlandse Zaken werd vandaag, 7 juni, echter beslist dat het Europees parlement zich niet meer mag uitspreken over die hervormingen. Dat betekent dat het vrij verkeer van personen in de Unie ernstig bedreigd wordt en democratische controle door het Europees parlement verhinderd wordt.

De beslissing van de Raad schenden de EU verdragen. Ik ben dan ook geschokt door de beslissing. Wij zullen ons in het parlement uiteraard heftig verzetten tegen de beslissing. Ik verwacht dat er ook vanuit andere fracties en vanuit de Europese Commissie vernietigende reacties zullen komen. Het lijkt alsof de Europese ministers naar eigen goeddunken en zonder enige democratische controle de Schengenregels willen veranderen. Daarmee zetten ze een aanval in tegen de fundamentele vrijheden van de Europese burgers.

Onze fractie van sociaaldemocraten zal oproepen om de beslissing voor het Europese Hof van Justitie te brengen. En we steunen alvast het voorstel van parlementsvoorzitter Martin Schulz om de Raad ter verantwoording te roepen voor de plenaire vergadering van het Europees parlement volgende week, voor een spoeddebat over de kwestie. De Raad alvast geen enkel respect voor de vertegenwoordigers van de Europese bevolking en bij uitbreiding voor de hele Europese bevolking zelf. Dit is een schandelijke beslissing die de basis van de Europese Unie zelf doet wankelen.

Lees hier ook het standpunt van de S&D-fractie.