Europese sociaaldemocraten nomineren Afghaanse vrouwen voor de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken

De Europese sociaaldemocratische fractie (S&D) in het Europees Parlement nomineert Afghaanse vrouwen voor de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken. “Jarenlang hebben vrouwelijke activisten, politici, journalisten en leraren gestreden voor vrouwenrechten in Afghanistan, ook op het gebied van onderwijs en participatie in het publieke leven,” zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit). “En ook vandaag zetten ze die strijd voort, onder verschrikkelijke omstandigheden. Laat deze nominatie een signaal zijn dat Europa zich bekommert over de rechten van meisjes en vrouwen in de wereld. Ook in Afghanistan.” 

De Europese Sacharovprijs voor de vrijheid van denken wordt elk jaar door het Europees Parlement uitgereikt aan een persoon, groep of collectief die zich op een bijzondere manier inzetten voor de ontwikkeling van de democratie en de rechtstaat, de bescherming van de rechten van minderheden en de rechten en fundamentele vrijheden van de mens. Onder meer Nelson Mandela, Malala Yousafzai, de democratische oppositie in Wit-Rusland en Denis Mukwege namen in het verleden de prijs in ontvangst. 

De nominatie van Afghaanse vrouwen moet een eerbetoon zijn aan de strijd die ze de afgelopen decennia hebben geleverd. “De afgelopen twintig jaar hebben we concrete vooruitgang gezien op het gebied van vrouwenrechten in Afghanistan,” zegt Van Brempt. “Vandaag zien we hoe de Taliban, ondanks eerdere beloftes, van de onderdrukking van vrouwen opnieuw de norm maakt.”

“De wereldwijde toegang van meisjes en vrouwen tot onderwijs en werk, politieke representatie en de strijd tegen gendergerelateerd geweld moeten voor de Europese Unie prioriteiten zijn in haar contacten met de rest van de wereld,” zegt Van Brempt. “De internationale gemeenschap moet in gesprekken met de Taliban concrete toezeggingen eisen met betrekking tot de veiligheid en het welzijn van vrouwen en meisjes. Ook pleiten we voor de invoering van een mensenrechtenclausule die moet worden gekoppeld aan elke financiële steun die vanuit de Europese Unie naar derde landen gaat.”

De sociaaldemocraten roepen de andere fracties in het Europees Parlement op om zich achter de nominatie van Afghaanse vrouwen voor de Sacharovprijs te scharen. “We moeten alle mogelijke middelen aanwenden om de kwestie van Afghaanse vrouwen en meisjes hoog op de internationale agenda te plaatsen, hun rechten te beschermen en de verworvenheden die de afgelopen twintig jaar voor Afghaanse vrouwen zijn behaald, te beschermen.”

Meer informatie over de beslissing van de sociaaldemocratische fractie (S&D) vind je via deze link. Meer weten over de fractie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement? Bekijk onze website via deze link.