Europese sociaal-democraten willen dringend Europees COVID-19 herstelplan

De Europese sociaal-democratische leiders vragen dat er snel een Europees COVID-19 Herstelplan op tafel komt waarbij alle mogelijke Europese maatregelen aangewend worden. Om ervoor te zorgen dat getroffen werknemers ook na de pandemie aan de slag kunnen blijven moet er meteen werk worden gemaakt van het reeds aangekondigde Europese Herverzekeringsmechanisme voor de werkloosheidsvergoedingen.

  De voorzitters van de fractie van Socialisten & Democraten in het Europees parlement, Iraxte Garcia; de Partij van Europese Socialisten, Sergei Stanishev; en de fractie van sociaal-democraten in het Comité van de Regio’s, Christophe Rouillon, hebben in een open brief aan de ministers van financiën van de Eurogroep ingrijpende maatregelen gevraagd om de sociaal-economische impact van de COVID-19 pandemie onder controle te krijgen.   

De Europese sociaal-democraten steunen de maatregelen die de Commissie al gelanceerd heeft, zoals de toepassing van maximale flexibiliteit inzake het Stabiliteits- en Groeipact. Dergelijke flexibiliteit geeft lidstaten de mogelijkheid om ‘uitzonderlijke uitgaven’ te doen om volop te investeren in de gezondheidszorg en in de ondersteuning van ondermeer KMO’s en getroffen werknemers. Maar volgens de Europese sociaal-democraten zijn de genomen maatregelen lang niet voldoende. Ze pleiten daarom voor een COVID-19 Economisch Herstelplan waarvoor zowel de Europese Centrale Bank, het Europese Investeringsfonds als het Europees Stabiliteitsmechanisme moeten ingezet worden.  

Zo moet het vermogen van de Europese Investeringsbank opgetrokken worden en moet het Europees Stabiliteitsmechanismle ten volle benut worden om bijkomende kredietlijnen te openen voor een gemeenschappelijk Europees investeringsinstrument. De Europese ministers van financiën van de Eurogroep moeten nu snel met doortastende stimuleringsmaatregelen komen, vinden de sociaal-democraten.   

Om het leven en de gezondheid van de Europese burgers te beschermen, moet de EU garanderen dat niemand hoeft te kiezen tussen enerzijds zichzelf en zijn geliefden beschermen of anderzijds zijn job kunnen behouden.  Daarom moet nu meteen werk gemaakt worden van het reeds aangekondigde systeem van een Europees Herverzekeringsmechanisme voor de werkloosheidsvergoedingen. Zo’n herverzekeringsmechanisme kan lidstaten die door een zware economische crisis getroffen worden, helpen, van zodra ze niet meer in staat zijn de eigen werkloosheidsvergoedingen uit te betalen.    

De Europese sociaal-democraten vinden dat Europa nu zowel aan de bevolking als aan al diegenen die zich inzetten om de COVID-19 pandemie onder controle te krijgen, moet duidelijk maken dat de EU alles doet wat in haar macht ligt om hen te beschermen. “Europa moet nu een sterk signaal van eenheid en solidariteit geven. Met het juiste antwoord kan de EU sterker uit deze moeilijke periode komen,” besluiten de sociaal-democratische leiders.