Europese lidstaten moeten nu verantwoordelijkheid in bescherming rechtsstaat en mensenrechten in Europa opnemen

Vandaag buigen de Europese lidstaten zich in de Raad Algemene Zaken over de lopende artikel 7-procedure tegen Polen en Hongarije. “Na anderhalf jaar stilstand wordt het hoog tijd dat de lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen en verdere stappen zetten om de afbraak van de rechtsstaat, de democratie, de mensenrechten en de vrije pers in Polen en Hongarije een halt toe te roepen,” zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. “Het complete gebrek aan actie vanuit de Europese lidstaten ondermijnt de geloofwaardigheid van Europa in het opkomen voor de rechten van haar burgers én het beschermen van de fundamenten waarop ze werd gebouwd.”

Welke stappen zetten de Europese lidstaten in de artikel 7 procedure tegen Polen en Hongarije? Dat is de vraag die vandaag op tafel ligt van de Raad Algemene Zaken. De vorige hoorzitting over Hongarije dateert al van anderhalf jaar geleden en in het geval van Polen dateert de laatste hoorzitting al van twee jaar geleden. “De houding van de Europese lidstaten is onbegrijpelijk,” zegt Van Brempt. “De situatie in beide landen gaat enkel verder achteruit. Zo was er vorige week nog de goedkeuring van een verregaande wetgeving gericht tegen de LGBTI+ gemeenschap in Hongarije. Maar de Europese lidstaten staan erbij en kijken ernaar.”

Volgens Van Brempt heeft de Raad tot op vandaag enkel uitvluchten gezocht om geen verdere actie te moeten ondernemen. “Hoorzittingen alleen zijn niet voldoende. De Raad moet met concrete aanbevelingen komen om de afbraak van de rechtsstaat, de democratie, de vrije pers én de mensenrechten door het autocratische beleid van Orban en Kaczynski te stoppen. De Raad moet de gerichte discriminatie tegen de LGBTI+-gemeenschap mee opnemen in de overwegingen van de lopende artikel 7 procedure.” 

Uiteindelijk moeten de hoorzittingen en de aanbevelingen leiden tot sancties tegen lidstaten die de waarden en fundamenten van de Europese Unie met de voeten treden. “Hoeveel extra bewijs is er nog nodig?” vraagt Van Brempt zich af. “De autocratische regeringen in Polen en Hongarije krijgen vandaag vrij spel. Dat blijkt ook uit het rapport over de Rechtsstaat in de Europese Unie van de Commissie uit 2020.” Dat rapport wordt morgen besproken door het Europees Parlement. Het is de allereerste keer dat de Europese Commissie met een dergelijk rapport komt. “Een stap in de goede richting. Al moeten we de gereedschapskist van de Europese Unie structureel versterken en verfijnen om sneller in te kunnen grijpen. Dat niet doen, ondermijnt de geloofwaardigheid van Europa in het opkomen voor de rechten van haar burgers én het beschermen van de fundamenten waarop ze werd gebouwd.”