Europese fracties roepen verenigd op om maatregelen te nemen tegen Orban

Op initiatief van de Europese sociaaldemocraten hebben verschillende Europese fracties een gezamenlijke persconferentie gehouden waarop ze aan de Europese Commissie vragen op te treden tegen de regering van Victor Orban én de Europese Volkspartij aansporen om krachtig standpunt in te nemen tegen Orban.


De persconferentie kwam er nadat de Hongaarse regering een wet goedkeurde die wordt beschouwd als een aanval op de academische vrijheid. Nadat hij de persvrijheid heeft beknot, NGO’s financieel heeft gewurgd, asielrecht aan vluchtelingen heeft geweigerd en asielzoekers, waaronder kinderen, zelfs laat arresteren, heeft Orban nu de werking van een van de voornaamste centra van universitair onderwijs onmogelijk gemaakt. Wie aan de vrijheid van onderwijs raakt, raakt meteen aan de kern van de democratie, want precies daar gebeurt de overdracht van kennis én van de fundamentele waarden van de Europese democratie. Het is erg belangrijk dat er nu een krachtige, gezamenlijke respons komt van de grootste politieke fracties in het Europees parlement en dat ook een Pools parlementslid van de Europese Volkspartij zich daarbij heeft aangesloten. Victor Orban’s partij maakt immers deel uit van de Europese volkspartij en tot op heden is die Orban altijd blijven steunen.

De op de persconferentie aanwezige parlementsleden, Gianni Pittella (S&D), Sofie in ’t Veld (ALDE), Gabi Zimmer (GUE/NGL), Ska Keller (Groenen/EFA) én Rosa Thun (EPP) riepen de Europese Commissie op om maatregelen te nemen tegen de Hongaarse regering. “Het is belangrijk te weten dat wij niet het Hongaarse volk viseren, maar Orban en zijn partij. Als vertegenwoordigers van de Europese bevolking vechten wij ook voor de rechten en vrijheden van de Hongaarse bevolking. Bovendien stellen de jongeren die in Hongarije protesteren tegen de beslissingen van Orban hun hoop op Europa om hen te beschermen tegen de autocraat. De Commissie heeft standpunt ingenomen over de evoluties in Polen, maar heeft nagelaten om dat ook voor Hongarije te doen. Dat kan niet langer. De EU is gebaseerd op erkenning van elkaars rechtsstaten. Als één lidstaat zijn gang kan gaan in de afbraak van die rechtsstaat, dan heeft de hele Unie een probleem.

De verschillende fracties riepen ook de christendemocratische Europese Volkspartij en haar fractieleider Manfred Weber op om afstand te nemen van Orban en zijn partij uit de EVP te zetten. Manfred Weber riep deze week nog op om anti-Europese partijen niet langer te financieren, maar zijn fractie blijft de anti-Europese Fidez-partij van Orban steunen. Het Poolse parlementslid Rosa Thun verklaarde dat de EVP vanavond de situatie in Hongarije zou bespreken, maar wilde zich solidair betonen met het verzet tegen Orban.

Verschillende fractiewoordvoerders vroegen om artikel 7.1 in werking te laten treden dat lidstaten ter verantwoording kan roepen als fundamentele rechten en vrijheden bedreigd worden. Artikel 7.1 geeft de betrokken lidstaat een formele waarschuwing; artikel 7.2 voorziet sancties in de vorm van het opheffen van stemrecht voor dat betrokken land. In het parlement is een tweederde meerderheid nodig om het artikel 7.1 te evoceren. Daarom is het belangrijk dat ook de Europese Volkspartij mee aan boord is. Als de EVP volhardt in haar steun aan Orban, geeft dat zijn regering vrij spel om de rechtsstaat verder te ondermijnen.