Europese Commissie wil grote en vervuilende bedrijven Herstelfonds laten betalen

Een “historische en verfrissende mindshift”, noemt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt de plannen van de Commissie om het COVID-19 Herstelfonds van 750 miljard euro te laten betalen door grote en/of vervuilende bedrijven. “Als de lidstaten dit plan goedkeuren dan kunnen we inderdaad spreken over een EU Next Generation, zoals Commissievoorzitter Von der Leyen het noemde.”

“De Commissie trekt eindelijk lessen uit de falende aanpak van de financiële en economische crisis, die grotendeels via bezuinigingsoperaties bekostigd werden. Dat speelde in het nadeel van de gewone belastingbetaler, van de publieke dienstverlening én de gezondheidszorg, fnuikte publieke investeringen en zorgde ervoor dat we totaal onvoorbereid waren om belangrijke crises, zoals COVID-19, maar ook de klimaatcrisis, krachtdadig aan te pakken.”

De Commissie verhoogt het zogenaamde plafond van ‘eigen Europese inkomsten’, zodat ze de benodigde middelen voor het Herstelfonds kan lenen op de financiële markten. “Het leeuwendeel van die middelen kunnen als subsidies aan regio’s en lidstaten gegeven worden die het hardst werden getroffen door de pandemie. Ook dat is goed nieuws, want het verhindert dat de Europese economieën uit elkaar zouden drijven. Dit is Europese solidariteit in actie, solidariteit die op het eind van de rit in het belang van alle lidstaten zal zijn. Want de economieën van het noorden hebben nood aan sterke economieën in het zuiden als ze hun producten willen blijven exporteren.”

"Maar wat echt historisch is, is dat voor de terugbetaling van die leningen de Europese Commissie aanklopt bij grote bedrijven en grote vervuilers,” zegt Van Brempt. “Jarenlang vragen wij in het parlement om multinationals eindelijk eerlijke belastingen te laten betalen en grote vervuilers voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen. Telkens werd dat weggestemd of viel het in de Raad op een koude steen. Maar nu lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. De Commissie komt met een nieuwe belasting op grote bedrijven, wil dat de luchtvaart- en maritieme sector eindelijk mee opgenomen worden in het emissiehandelssysteem, gaat digitale bedrijven - die nu geen belastingen betalen - eindelijk wel belasten én rekent op een carbon border adjustment mechanism, zeg maar een koolstofheffing op ingevoerde producten die op een vervuilende manier werden geproduceerd.” Als de lidstaten de voorstellen van de Commissie goedkeuren, zien we voor het eerst een Europa dat meer is dan een interne markt, maar dat stilaan een politiek project wordt dat haar burgers wil beschermen.”

Van Brempt benadrukt dat het voor de Europese sociaaldemocraten absoluut noodzakelijk is dat het herstelplan gestoeld is op een ambitieuze Green Deal én een sterke pijler van sociale rechten. Het herstelplan moet de opstart zijn van een sociaal, rechtvaardig en duurzaam Europa.”