Europese Commissie moet meer ambitie tonen voor gezamenlijk Europees asielbeleid

Vandaag, 11 mei 2016, werd in het Europees Parlement gedebatteerd over de hervormingen van het Europese asielbeleid. Dimitris Avramopoulos, Europees Commissaris voor migratie en de Nederlandse minister Jeanine Hennis Plasschaert kwamen de visie van respectievelijk de Commissie en de Raad uiteenzetten.

Het debat ging concreet over het voorstel van de Commissie om de Dublin-verordening te wijzigen. Deze verordening verplicht vluchtelingen momenteel om hun asielaanvraag te doen in het eerste land van aankomst. De situatie in grenslanden als Griekenland en Italië toont al lange tijd aan dat dit systeem onhoudbaar is en het werd in de praktijk daarom al niet meer toegepast.

Het huidige plan van de Commissie voor de hervorming van het asielbeleid is echter verre van ambitieus. Ze stelt slechts een beperkt correctiemechanisme voor, wat pas in werking treedt op het moment dat lidstaten al een 'disproportioneel' aantal vluchtelingen opvangen. Hiermee wordt niet tegemoet gekomen aan de huidige problemen. Het is slechts een minimale wijziging aan een achterhaald en niet-functionerend systeem.

De grote problemen van de huidige vluchtelingenopvang hebben nochtans duidelijk gemaakt dat we de stap moeten zetten naar een gezamenlijk Europees asielbeleid. Dit betekent dat de asielaanvragen niet meer verwerkt worden door een aantal grenslanden, maar door een Europees gecoördineerd systeem. Het maakt een harmonisatie van de nationale asielstelsels mogelijk, waardoor elke asielaanvraag een gelijke behandeling krijgt. Op die manier kan er ook een solidair spreidingsmechanisme komen van erkende vluchtelingen op basis van de capaciteiten van de nationale lidstaten.

Deze gezamenlijke uitdaging vraagt onvermijdelijk om een gezamenlijke aanpak. Voor het garanderen van de rechten van alle vluchtelingen moet er solidariteit zijn tussen de Europese lidstaten. Het is daarom jammer dat het voorstel van de Europese Commissie niet die noodzakelijke hervormingen doorvoert.