Europese Commissie moet ingrijpen en rechten van LGBTI in Polen beschermen

Op vrijdag 14 augustus 2020 gaf de Poolse regering opdracht om over te gaan tot de arrestatie van 47 LGBTI-activisten die deelnamen aan een vreedzaam protest voor de rechten van LGBTI in het land. Na een nacht in de gevangenis werden de gearresteerden vrijgelaten, maar dreigen te worden veroordeeld wegens 'bendevorming'. "De Poolse regering overschrijdt een nieuwe grens in haar strijd tegen LGBTI-personen," zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt, die samen met andere leden van het Europees Parlement in een vraag aan Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen de Commissie oproept om over te gaan tot krachtdadige actie tegen Polen." 

De problemen met het beschermen van de rechten van LGBTI-personen in Polen zijn niet nieuw. Eerder riepen verschillende lokale besturen en een nationale krant reeds LGBTI-vrije zones uit, voerde de presidentskandidaat van de regerende PiS-partij een felle campagne tegen LGBTI-personen en noemde hij de 'LGBTI-ideologie' erger dan het communisme. "Met de gewelddadige arrestatie van Poolse LGBTI-activisten overschrijdt Polen een nieuwe grens," zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. "Het is onaanvaardbaar dat aan de rechten van holebi's en transgenders wordt getornd in de Europese Unie vandaag. De Europese Unie hoort de rechten en vrijheden van alle Europese burgers te beschermen. Dus ook die van Poolse LGTBI-personen." 

In een vraag gesteld aan Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen roepen verschillende Europees Parlementsleden van de verschillende democratische fracties in het Europees Parlement de Commissie op om krachtdadig actie te ondernemen tegen de afbraak van rechten en de openlijke aanval van de Poolse regering op LGBTI-personen. "Wij verwachten concrete actie van de Europese Commissie," zegt Van Brempt. "Niet enkel in het geval van Polen, maar ook in het geval van Hongarije, dat het recent nog onmogelijk maakte voor transgenders om een geslachtswijziging door te voeren." 

"De problemen met Polen en Hongarije kaderen in een bredere reeks van inbreuken op de fundamenten van de Europese samenwerking door beide landen," zegt Van Brempt. "Denk maar aan de persvrijheid, de democratie en de rechtsstaat." In het verleden heeft het Europees Parlement om die reden de artikel 7-procedure voor zowel Hongarije, als Polen opgestart, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot sancties, zoals het opschorten van het stemrecht in de Europese Raad, of het opschorten van financiële steun aan beide lidstaten. 

"Genoeg is genoeg," zegt Van Brempt. "Er zijn ernstige problemen met de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de vrijheid van meningsuiting, corruptie, de rechten van minderheden en de situatie van migranten en vluchtelingen in beide landen. Het wordt tijd dat de Europese Commissie en de Europese Raad daar gepaste actie tegen ondernemen. Wie deel wilt uitmaken van de Europese Unie, moet ook de fundamentele waarden en normen van de Unie respecteren."