Europese commissie lanceert 'Europees vaccinatiepaspoort'

Vandaag lanceert de Europese Commissie haar voorstel voor een Europees vaccinatiepaspoort. "Een belangrijke stap," zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. "Met deze wetgeving zet de Commissie een stap dichter bij het heropenen van onze grenzen en onze economie." 

Het Europees vaccinatiepaspoort zal in praktijk géén écht paspoort zijn. "De commissie creëert een wettelijk kader voor de reeds bestaande nationale test- en vaccinatiecertificaten," zegt Van Brempt. "Deze worden behouden, maar door gezamenlijke afspraken te maken over welke informatie zo'n certificaat moet bevatten, wordt het makkelijker om de nodige informatie ook te delen met andere Europese lidstaten."

"Er komt géén centraal dataregister, dus de privacy van elke burger blijft gegarandeerd," zegt Van Brempt. "Lidstaten zullen enkel de nodige informatie op een certificaat kunnen raadplegen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aantal prikken dat je reeds ontving, informatie over het vaccin dat je ontving en of het gaat over een door de EMA goedgekeurd vaccin, de soort test die werd afgenomen en het resultaat van de test."

In het voorstel dat vandaag zal worden bekendgemaakt, zal de Commissie er voor pleiten om afspraken te maken over drie types certificaten: een testcertificaat, een vaccinatiecertificaat en 'een certificaat voor herstel'. "Dat laatste gaat specifiek over mensen die COVID-19 hebben gehad, genezen zijn en anti-lichamen bevatten," zegt Van Brempt. "Daarover mag het meeste discussie worden verwacht, want er is weinig wetenschappelijke consensus om het beleid rond de aanwezigheid van antilichamen te uniformiseren."

Dat er meer eenvormigheid komt over de erkenning van tests en vaccins is een goede zaak volgens Van Brempt. "Maar het is aan de lidstaten om snel duidelijkheid te creëren over welke rechten en plichten aan zo'n certificaat worden verbonden. Daar bestaan tot op de dag van vandaag géén afspraken over."

"Voor ons is het duidelijk dat het bezit van zo'n certificaat nooit een voorwaarde kan zijn om te mogen reizen binnen de Schengenzone," zegt Van Brempt. "Er kan worden gekozen voor een combinatie met verplichte tests en quarantainemaatregelen, maar ook hier maken lidstaten toch best betere en duidelijkere afspraken over."  

"Want wat betekent het bezit van een vaccin- of testcertificaat en welke regels moet je volgen wanneer je een grens oversteekt en je nog niet in het bezit bent van zo'n certificaat? Het zou het leven van heel wat Europese burgers een pak makkelijker maken, mochten de Europese lidstaten daarover meer eenvormigheid kunnen creëren."