Europees Parlementsvoorzitter haalt uit naar regeringsleiders

Aan het begin van de Europese top heeft Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement, een harde en bijzonder terechte toespraak gehouden. Volgens hem zal het parlement nooit de huidige Europese begroting. Zeker niet zolang men blijft inzetten op het strenge besparingsbeleid.

Volgens Schulz staat de Europese Unie op een belangrijk moment in de geschiedenis. Enkel besparen zal ons niet helpen om de economische en financiële crisis op te lossen. Er moeten bijkomende middelen worden geïnvesteerd in groei en tewerkstelling. Een goed begin is het aanwenden van de reeds opzij gezette middelen van het Groeipact. Een gigantisch bedrag, meerbepaald 120 miljoen euro, waar voorlopig nog niets mee is gebeurd.

Ook het ingeplande tekort in de begroting krijgt kritiek. Het parlement wil geen deficitaire Unie. Zolang die kloof niet wordt gedicht zal de meerjarenbegroting naar de Raad worden teruggestuurd.

Voor de Europese regeringsleiders is er dus werk aan de winkel. De oproep van de parlementsvoorzitter lijkt bovendien niet aan de oren van de Raad voorbij te zijn gegaan. Vandaag, op de tweede dag van de Lentetop, wordt het groeipact verder onder de loep genomen. Verwacht wordt dat de Europese regeringsleiders tot een akkoord zullen komen over de versnelde doorvoering van het Groeipact.