Europees Parlement zet dossiers in de koelkast omwille van Schengen

Het Europees parlement heeft vandaag besloten dat het alle gesprekken met de Raad in een aantal lopende dossiers betreffende justitie en binnenlandse aangelegenheden opschort. Deze demarche is een eerste reactie van het Europees parlement op de beslissing van de lidstaten vorige week om het Parlement niet meer te betrekken in de hervormingen van het Schengenakkoord.

Dinsdag, 12 juni, werd hierover het Deens voorzitterschap al zwaar op de korrel genomen en eiste onder meer de sociaaldemocratische fractie een opschorting van alle lopende onderhandelingen voor dossiers inzake Justitie en Binnenlandse Zaken. Nu voegt het parlement dus de daad bij het woord. Mogelijk volgen er ook nog juridische stappen en zal het parlement de Raad voor het Hof van Justitie dagen.

Als er pogingen zijn om fundamentele vrijheden van de Europese burgers - zoals het vrij verkeer van personen - in te perken, is het van belang dat hier een sterke democratische controle op is die het Europees belang voor ogen heeft. Anders wordt de deur open gezet voor misbruiken, niet zelden ingegeven door populisme of electorale profileringsdrang.

De Europese Parlementsleden van sp.a, Open VLD, CD&V en Groen schreven op initiatief van Kathleen Van Brempt ook al een open brief waarin ze de federale regering oproept om haar standpunt hierin te herzien.