Europees Parlement roept op tot meer bescherming voor LGBTI-vluchtelingen in grootste vluchtelingenkamp ter wereld

Het Europees Parlement heeft gisteren haar bezorgdheid geuit over de recente toename van geweld tegenover LGBTI-vluchtelingen in het Keniaanse vluchtelingenkamp Kakuma. “De discriminatie en het geweld tegenover LGBTI-vluchtelingen zijn er zorgwekkend”, stelt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit). “Het Europees Parlement geeft met haar nieuwe resolutie een signaal aan de Keniaanse regering om streng op te treden tegen die mensenrechtenschendingen. Maar de sociaaldemocratische fractie (S&D) benadrukte dat Kenia er niet alleen zou mogen voor staan. De Europese Unie moet paraat staan: enerzijds door lokaal te investeren, anderzijds door tegemoet te komen aan de hervestigingsnood. Daar schiet Europa vandaag nog in tekort. Met deze nieuwe resolutie durft het ook in eigen boezem te kijken.”

Kakuma, of ook wel ‘nergens’ in het Swahili. Het Keniaanse vluchtelingenkamp telt naar schatting 160.000 vluchtelingen en asielzoekers en is daarmee het grootste ter wereld. Sinds 1992 biedt de Keniaanse regering in Kakuma onderdak aan mensen uit vooral Zuid-Soedan, Somalië en Ethiopië.  “Een hele generatie vluchtelingen heeft nooit de wereld buiten de Kakuma-muren gekend”, legt Van Brempt uit. “Voor velen is de uitzichtloosheid groot, wat leidt tot onrust en gewelddadige situaties.” In de loop van de coronacrisis werd de sfeer steeds grimmiger en nam het geweld tegen LGBTI-vluchtelingen toe. Daarom luidt het Europees Parlement alarm en vraagt het de Keniaanse regering de bescherming van deze bijzonder kwetsbare groep te garanderen.

Kenia vangt enorme aantallen vluchtelingen op en biedt een reddingsboei voor veel mensen op de vlucht in Oost-Afrika. Dat mogen we zeker niet vergeten, stelt het Europees Parlement. Het is het enige land in de regio dat mensen erkent die vluchten omwille van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Tegelijk is homoseksualiteit er strafbaar met gevangenisstraffen tot 14 jaar. “Dat de Keniaanse regering nu een dubbel gezicht toont voor haar LGBTI-vluchtelingenpopulatie, de vrijheid van meningsuiting niet respecteert en niet kordaat optreedt tegen het anti-LGBTI geweld, daar mogen we onze ogen niet voor sluiten. Ook dat de Keniaanse regering om de zoveel maanden ermee dreigt het kamp te sluiten en mensen aan hun lot over te laten, is niet in overeenstemming met internationaal recht.” (Het beginsel van non-refoulement, wat betekent dat asielzoekers niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar zij vervolging vrezen, moet te allen tijde worden gegarandeerd.)

Daarnaast dringt het Europees Parlement aan op meer duurzame oplossingen voor de vluchtelingenpopulatie in de turbulente regio. “Het kamp is zo groot dat het tot een stad is uitgegroeid. De bedrijvigheid is er enorm”, legt Van Brempt uit. “Vluchtelingen beginnen er hun eigen bedrijfje, kinderen gaan er naar school. Een kamp als Kakuma kan op termijn uitgroeien van de grootste wachtkamer ter wereld tot een bruisende grootstad. Laten we via lokale infrastructuurprojecten en werkgelegenheidsprojecten volop inzetten op de ondernemingszin en de veerkracht van vluchtelingen in Kakuma, maar ook wereldwijd.”

Deel van die duurzame oplossingen is ook dat Europa haar steentje bijdraagt door via hervestiging vluchtelingen op te vangen. Dat het kamp over de voorbije drie decennia tot zulke proporties is kunnen uitgroeien, zegt met name genoeg over hoe de internationale gemeenschap haar rug heeft gekeerd naar de Hoorn van Afrika. “Zo een oproep kan je niet doen zonder in eigen boezem te kijken. Dat stond voor S&D centraal in de onderhandelingen met conservatieven en liberalen, en daar hebben we geen duimbreed in toegegeven. Europa moet beter paraat staan om humanitaire hulp en ondersteuning te bieden waar nodig, maar ook om via hervestiging in te zetten op de ontvangst van een aanzienlijk aantal vluchtelingen. De hervestigingsnood is groot. Enerzijds de Keniaanse regering op de vingers tikken, en anderzijds je eigen verantwoordelijkheden niet nakomen en de quota rond hervestiging niet respecteren: dat is voor ons geen optie.”

Meer weten over de fractie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement? Bekijk onze website via deze link.