Europees Parlement maakt geld vrij om wirwar Lage Emissiezones aan te pakken

Het Europees Parlement heeft vandaag in de stemming over de Europese Begroting voor 2019 twee pilootprojecten goedgekeurd die werden ingediend door Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. Beide projecten moeten zorgen voor meer doeltreffende Lage Emissiezones in Europese steden en voor een vereenvoudigde toegang daartoe voor de automobilist.

Kathleen Van Brempt diende samen met haar Nederlandse collega Gerben-Jan Gerbrandy een voorstel in voor een pilootproject dat moet leiden tot een geharmoniseerd Europees label voor schone wagens, het zogenaamde Ultra Low Emission Vehicle label. Enkel wagens die voldoen aan de strengste Europese uitstootnormen én die normen ook effectief halen op de weg, kunnen zo’n label krijgen. 

Steden en regio’s kunnen zich baseren op dit label om meer doeltreffende Lage Emissiezones in te stellen en daarbij ook dezelfde toegangsvoorwaarden te hanteren. “Steeds meer steden voeren dergelijke zones in,” zegt Van Brempt, “maar overal in Europa zijn de voorwaarden om zo’n zone binnen te rijden verschillend. Voor automobilisten is het lastig om uit al die verschillende regeltjes wijs te geraken. Zeker als je op vakantie gaat en verschillende steden bezoekt, vergt dat vooraf heel wat zoekwerk, én hangt de voorruit van je wagens vol met verschillende toegangsstickers. Als we één norm voor heel Europa kunnen afspreken, zijn automobilisten verlost van die chaos.”

Parallel met de ontwikkeling van zo’n label wordt ook een informatie-uitwisselingssysteem onderzocht zodat via nummerplaatherkenning automatisch toegang kan worden verschaft en de handhaving van de LEZ’s beter kan worden georganiseerd. Nu hebben veel steden nog problemen met het opsporen en beboeten van buitenlandse overtreders.

Het label heeft meer voordelen. “De bestaande LEZ’s baseren zich immers op de Euro-klassen van wagens, maar die zijn bedrieglijk, want gebaseerd op onrealistische labotests die de reële rijomstandigheden niet weerspiegelen. Op de weg stoten deze wagens vele malen meer uit waardoor een LEZ eigenlijk niet doeltreffend is en geen echte verbetering betekent voor de gezondheid van de inwoners. Het nieuwe label garandeert dat de betrokken wagens wel degelijk de toegelaten uitstoot op de weg halen tijdens reële rijomstandigheden,” zegt Van Brempt.

Het label wordt toegekend aan de nieuwste wagens die op de markt werden toegelaten na het doorlopen van een Real Driving Emission (RDE) test waarmee de naleving van de uitstootnormen op de weg werd aangetoond. Maar ook oudere wagens die na een zogenaamde hardware retrofit - waarbij een extra katalysator wordt ingebouwd - de strengste Europese normen op de weg halen, zouden zo’n label kunnen krijgen. “Op die manier voorkomen we dat deze wagens op de tweedehandsmarkt volledig hun waarde verliezen en naar Oost-Europa worden geëxporteerd om daar het milieu verder te vervuilen. Zo’n retrofit zou moeten gebeuren op kosten van de autofabrikanten, zoals voorzien werd in Duitsland en zoals wij willen afdwingen op Europees niveau.”   Het Europees parlement maakt ook geld vrij voor een tweede pilootproject dat ook door Van Brempt werd ingediend om retrofittechnologieën die er effectief in slagen om de uitstoot te reduceren tot onder de strengste uitstootnorm te testen én te certificeren. 

De combinatie van beide initiatieven moet leiden tot opkuis van de wagenvloot in de EU, tot meer en meer eenduidige Lage Emissiezones en tot een betere toegang daartoe voor de consument.


foto: Reporters