Europees Parlement discussieert over aanpak vluchtelingencrisis

Tijdens de plenaire zitting van 12 april 2016 discussieerde het Europees Parlement over de Europese aanpak van de vluchtelingencrisis. Tijdens een stemming werd een rapport goedgekeurd dat een holistische aanpak van migratie op Europees niveau naar voor schuift. Tijdens het debat herhaalde de sociaal-democratische fractie haar bezorgdheid over   de incidenten aan de Grieks-Macedonische grens in Idomeni - waar tot op vandaag nog 10.000 vluchtelingen vast zitten - en de huidige aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa. De Europese Unie en de lidstaten moeten dringend bijkomende maatregelen om het welzijn van vluchtelingen in Europa te verzekeren. 

De huidige aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa toont dat er meer dan ooit nood is aan een holistische aanpak van migratie op Europees niveau. Daarom debatteerde het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering van 12 april 2016 over een initiatiefrapport dat de belangrijkste elementen van deze aanpak naar voor schuift.

Dergelijke holistische aanpak is niet alleen van groot belang om goede en werkbare oplossingen te formuleren voor de huidige vluchtelingencrisis, ze stelt ons ook in staat om op lange termijn een sociale en realistische migratieagenda voor de hele Europese Unie te voorzien.

In het rapport wordt ondermeer het belang van legale migratieroutes naar de Europese Unie aangehaald. Als we malafide mensensmokkelaars buitenspel willen zetten, moet het mogelijk blijven om veilig en legaal naar Europa te reizen. Daarom pleit het parlement voor de invoering van een humanitair visum, waardoor asielzoekers en vluchtelingen rechtstreeks naar het land waar zij hun asielaanvraag zullen indienen kunnen reizen.