Europa moet perspectief bieden, niet werkende bevolking treffen

Als het van Europees president Herman Van Rompuy afhangt, zullen overal in Europa de pensioenleeftijden omhoog moeten. Moeten, want Van Rompuy pleit voor een verplichting. Het is opvallend dat Van Rompuy, die overigens niet bevoegd is in deze materie, alweer een verplichting oplegt die enkele de werkende bevolking treft.

Wij zijn niet tegen goede en zelfs bindende afspraken over het sociaal beleid in de Unie, maar dat betekent dat Europa sociale grondrechten moet verankeren. Als je verplicht de pensioenleeftijd kunt optrekken, waarom kan je de lidstaten dan niet verplichten een minimumloon in te voeren? Waarom kan de Europese Raad de lidstaten niet verplichten maatregelen te nemen tegen de jeugdwerkloosheid? Die is in de Unie gestegen naar 22,4 procent, met pieken van 52.7 procent en 51.5 procent in Griekenland en Spanje. Aan die jongeren zegt Van Rompuy nu: ‘Terwijl jullie zonder werk zitten, zullen we jullie ouders verplichten om langer te werken’. Hoe cynisch kan je zijn.

Wanneer zullen de Europese leiders eens positieve maatregelen nemen die perspectief en hoop bieden aan de Europese bevolking, in plaats van hen de stuipen op het lijf te jagen met doemscenario’s die alle vertrouwen in de Europese Unie doen verliezen.