Europa mag zich niet laten veranderen door terrorisme

De aanslagen in Parijs en de terrorismedreiging in Brussel tonen aan dat meer Europese samenwerking noodzakelijk is. Dat was de algemene teneur in het Europees parlement. Ook op vlak van veiligheid en de uitwisseling van inlichtingen is er meer Europa nodig, niet minder.

Het actualiteitsdebat in het Europees parlement in Straatsburg was vandaag gewijd aan de terroristische aanslag in Parijs en eindigde in de stemming van een resolutie om radicalisering en de rekrutering van Europese burgers door terreurorganisaties te bestrijden. We moeten er over waken dat de aanslagen in Parijs niet het 9/11 van Europa worden. Europa mag niet toestaan dat terrorisme haar basiswaarden ondergraaft. Het was opvallend dat enkel radicale, eurosceptische partijen vragen om de vrijheid van personen in de Schengenzone af te schaffen. Die vrijheid is een van de symbolen van de Europese integratie, iets wat ons verbindt en niet verdeelt. Wat de aanslagen ons opnieuw geleerd hebben, is dat lidstaten dergelijke globale uitdagingen niet op hun eentje aan kunnen. Samenwerking is noodzakelijk. De reactie op terreur is niet minder, maar meer Europa.

Dat betekent ook dat lidstaten solidair moeten zijn als ze willen dat de Europese buitengrenzen beter beschermd worden. We moeten ook de samenwerking van de nationale inlichtingendiensten versterken en snel werk maken om een akkoord te bereiken over de uitwisseling en analyse van passagiersgegevens. Dat akkoord moet de juiste balans vinden tussen een effectieve verbetering van de veiligheid én de bescherming van de datagegevens van gewone burgers.

Lidstaten moeten nu van de Commissie ook een grotere flexibiliteit krijgen om investeringen in contra-terroristische activiteiten en nationale veiligheid buiten de door Europa opgelegde begrotingsregels te houden.

We zeggen al langer dat inzake het buitenlands beleid Europa meer met één stem moet spreken. Dat zal ze ook moeten doen als ze een internationale alliantie wil aangaan om IS te bestrijden en de spanningen in de regio te ontmijnen.

Het Europees parlement riep ook eensgezind op om vluchtelingen en asielzoekers niet te verwarren met terroristen. Vluchtelingen zijn slachtoffers, ondermeer van het terrorisme. Het zijn geen daders.