Cameron moet nu put dempen die hij voor zichzelf heeft gegraven

De Britse premier Cameron zal nu moeten bewijzen dat hij de put die hij voor zichzelf heeft gegraven kan dempen door het EU-referendum - zoals hij beloofd heeft - te winnen.

Vast staat dat Cameron de geest uit de fles heeft gelaten en het bijzonder moeilijk zal hebben om die er weer terug in te krijgen. De Britse premier heeft zich in een positie gewrongen waarbij géén deal bereiken heel zeker zou leiden tot een Brexit, maar wél een deal bereiken geen garantie is dat het omgekeerde gebeurt. 

Mocht de uitkomst van het referendum negatief zijn, is dat niet enkel in het nadeel van Britse werknemers en bedrijven, maar ook in het nadeel van de rest van Europa. Gelukkig is het door de regeringsleiders bereikte compromis binnen de perken gebleven: zo is er geen vetorecht inzake het streven naar een ‘ever closer union’ of ‘economic governance’ zoals Cameron aanvankelijk wenste, is er uiteraard geen sprake van een Verdragswijziging, blijft EU-wetgeving van kracht in het Verenigd Koninkrijk en worden Europese principes en waarden gehandhaafd.

De sociale elementen die in de deal werden opgenomen, zullen bovendien nog langs het Europees parlement moeten passeren. Het moet duidelijk zijn voor Cameron dat wij onze rol als co-legislator volledig zullen opnemen en dus grondig de gevolgen van de deal zullen onderzoeken van zodra de Commissie voorstellen op tafel legt. De inperking van sociale voorzieningen voor EU-migranten zal bijzonder kritisch onderzocht worden. Het gaat over een typisch Brits fenomeen van bijpassingen op extreem lage lonen in Groot-Brittannië. Cameron had dat probleem ook zelf kunnen aanpakken door de laagste lonen op te trekken tot het bestaansminimum, maar verkiest het probleem door te schuiven naar Europa. Ik ben er niet van overtuigd dat wij de asociale loonpolitiek van de Britse conservatieven moeten oplossen. Wij verdedigen een heel andere agenda, met name die van de aanpak van sociale dumping, waarbij het principe moet zijn: gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek. Dat zou alle werknemers in de Unie ten goede komen, maar daar hebben we Cameron geen lans voor horen breken. Cameron’s deal is verder irrelevant voor Britse werknemers. Er zullen géén jobs door gecreëerd worden, geen werknemersrechten mee beschermd worden en er zal geen komaf gemaakt worden met onderbetaalde jobs.

Cameron heeft vooral ingespeeld op de onderbuik van rechts-conservatieve Britten. Het voorstel om het kindergeld van EU-migranten naar beneden bij te stellen, gaat over een bedrag van 25 miljoen pond, precies even veel als de recente subsidies die de Britse regering heeft gegeven aan research naar de zelfrijdende auto. Over dat laatste stelt niemand ook maar enige vraag, wat aantoont dat het niet over de middelen gaat, maar over het feit dat dat geld naar kinderen van EU-migranten gaat.

Ik vrees dat de deal door andere conservatieve regeringen in Europa zal aangegrepen worden om zich op hetzelfde hellende vlak naar de afbouw van sociale rechten te begeven. Cameron heeft met vuur gespeeld en hij zal zijn brandje nu moeten blussen, alvorens het overslaat naar andere lidstaten. De Europese sociaal-democraten zullen er in elk geval alles aan doen om hun Britse collega’s te helpen bij de campagne om in de EU te blijven.