Bulgarije ontslaat douaniers als reactie op zwartboek Van Brempt-Turan-Piri

Bulgarije heeft maatregelen genomen tegen aan aantal douanebeambten en politieagenten na klachten van Belgische en Nederlandse vakantiegangers die verzameld werden door Europese parlementsleden Kathleen Van Brempt en Kati Piri, samen met Vlaams volksvertegenwoordiger Güler Turan.

Elke zomer worden vakantiegangers die vanuit België en Nederland naar Turkije reizen aan de Bulgaarse grens geconfronteerd met corruptie, fraude en machtsmisbruik. De Europese parlementsleden Kathleen Van Brempt en Kati Piri verzamelden, samen met Vlaams volksvertegenwoordiger Güler Turan na de vorige zomervakantie zo’n 200 klachten en bundelden die in een zwartboek dat in december vorig jaar overhandigd werd aan de Bulgaarse regering. 

In een brief laat de Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken Valentin Radev nu weten dat de regering gevolg heeft gegeven aan het zwartboek Van Brempt-Piri-Turan. Recent zijn er drie douanebeambten ontslagen en zeven anderen werden geschorst in afwachting van het gerechtelijk onderzoek. Tegen zes agenten van de verkeerspolitie werden ook maatregelen genomen in afwachting van een juridische procedure. 

“We zijn erg tevreden dat de Bulgaarse regering klachten van EU burgers ernstig heeft genomen, een onderzoek heeft ingesteld en maatregelen heeft genomen,” zeggen Van Brempt en Turan. “Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat Belgen op doorreis naar Turkije smeergeld moeten betalen aan de grens of boetes opgelegd krijgen van de verkeerspolitie voor absurde feiten die ze niet hebben gepleegd. Sommige families maken zelfs een omweg van meer dan 300 kilometer om vooral niet door Bulgarije te moeten reizen.” 

Vooral EU burgers van Turkse origine die vanuit België, Nederland of Duitsland naar Turkije met vakantie gaan, worden geviseerd. “Het is onaanvaardbaar dat EU-burgers in een andere EU-lidstaat op die manier behandeld worden,” zegt Van Brempt. “Dat heeft de Bulgaarse minister van Binnenlandse zaken ook met zoveel woorden toegegeven als hij schrijft: Laat het me vooreerst met u eens zijn dat corruptie in al zijn vormen in tegenspraak is met de algemene Europese waarden van vrijheid, democratie en rechtvaardigheid.”

De Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken laat ook weten dat hij maatregelen zal nemen om het aanhoudende probleem van corruptie strenger aan te pakken. Zo wordt er een systeem van permanente camerabewaking uitgerold dat de werkzaamheden aan de grensposten nauwlettend in de gaten zal houden en komen er nieuwe procedures om klachten sneller te registreren en te verwerken. “De Belgische Turken die vorig jaar hebben meegewerkt aan het zwartboek, hebben ons ook nu gecontacteerd met de boodschap dat de situatie aan de grens deze zomer erg verbeterd is,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Güler Turan. “Velen van hen werden niet meer geconfronteerd met douaniers en politiemensen die smeergeld eisten.”

Ondertussen blijven Van Brempt, Turan en Piri verder klachten inzamelen die na de zomer overhandigd zullen worden aan de Bulgaarse regering. Wie wil getuigen, kan mailen naar kathleen.vanbrempt@s-p-a.be