Barroso verkozen door conservatieve meerderheid

De herverkiezing van José Manuel Barroso als voorzitter van de Europese commissie is te danken aan een conservatieve, rechtse meerderheid. Barroso is en blijft een zwak leider met gebrek aan ambitie. Wij eisen alvast een sociale agenda.

Op 16 september werd José Manuel Barroso in het Europees parlement herverkozen als voorzitter van de Europese commissie met een kleine meerderheid van 23 stemmen. Hij kon alvast niet op de steun van onze socialistische fractie rekenen. Het programma dat Barroso in de aanloop van zijn herverkiezing had voorgesteld, bevatte te weinig sociale accenten om op de steun van de sociaal-democraten te kunnen rekenen. Voor mij en mijn Europese collega en Saïd El Khadraoui was Barroso vooral een voorzitter die visie en leiderschap miste. Dat bleek onder meer in zijn aanpak van de economische crisis, maar ook recent in het Opel-dossier.

Onze conclusie is duidelijk: Barroso dankt zijn herverkiezing aan het conservatieve en rechtse deel van het parlement. De Britse conservatieven, maar ook de liberalen van Verhofstadt. Zonder hun steun had hij het vandaag niet gehaald. Een jammere zaak, want Europa verdient een Commissie die proactief is en zich niet louter door de regels of de Europese Raad laat leiden
Daarom zullen wij, samen met mijn collega's binnen de Europese socialistische fractie, de druk op de nieuwe commissievoorzitter opvoeren. We gaan met argusogen toekijken wie er in het team komt, wat hun bevoegdheden zijn en hoe het programma van de commissie er uitziet. Er zijn vandaag 22 miljoen mensen werkloos in de Europese Unie, en 16% leeft nog steeds onder de armoedegrens. Samen met de economische crisis, het prangende milieuvraagstuk en een pak andere sociale hangijzers is er nog heel wat werk aan de winkel.