Waarom is Panama geen belastingparadijs volgens Van Overtveldt?

Waarom steunde minister van Financiën Johan van Overtveldt de beslissing van de Raad van ministers van Financiën om acht belastingparadijzen, waaronder Panama, van de Europese zwarte lijst te halen?  Dat vragen Europees parlementslid Kathleen Van Brempt en federaal Kamerlid Peter Vanvelthoven zich af. Morgen staat een parlementaire vraag daarover van Vanvelthoven op de agenda van de commissie Financiën. Want het minste wat je kan zeggen is dat Van Overtveldts communicatie daarover bijzonder warrig is.

 De ministers van Financiën van de Europese lidstaten (Ecofin) beslisten vandaag om 8 landen van de zwarte lijst van belastingparadijzen te halen, waaronder Panama, het land dat haar naam gaf aan de beruchte Panama Papers. Ook Barbados, Grenada, Korea, Macao, Mongolië, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten verhuisden naar de zogenaamde ‘grijze lijst’ van landen die beloofden hun leven te beteren.   

De Europese ministers van Financiën, waaronder ook Johan van Overtveldt, beweren dat ze voldoende en stevige engagementen hebben gekregen van de betrokken landen. “We hebben er eerlijk gezegd het raden naar wat die engagementen precies zijn,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. “Na de Panama Papers en de Luxleaks moet het duidelijk zijn dat een eerlijk belastingbeleid begint bij openheid en transparantie. En dat geven de ministers van Financiën niet. Onze minister van Financiën Johan Van Overtveldt evenmin.”   

“Johan van Overtveldt trachtte op Twitter zijn verantwoordelijkheid te ontlopen en stelde dat ‘het onderzoek naar de landen op de lijst, de verantwoordelijkheid is van Europese Commissie… Dat is een beproefde techniek van N-VA ministers”, zegt Van Brempt. “Zelf iets beslissen en dan de hete aardappel doorschuiven naar Europa. Het schrappen van die acht landen is louter de bevoegdheid van de ministers van Financiën. Ook de Europese Commissaris van Financiën, Pierre Moscovici, heeft gisteren de Ecofin-raad opgeroepen om transparanter te zijn. ‘Daarom heb ik vanochtend formeel en ernstig aan de Europese ministers van Financiën gevraagd om de engagementen die de jurisdicties op de grijze lijst hebben aangegaan, te publiceren’, schreef Moscovici op zijn blog." 

“Van Overtveldts stelling dat de Europese Commissie verantwoordelijk zou zijn voor de schrapping van landen als Panama van de zwarte lijst van belastingparadijzen is dus manifest onjuist. Wij vragen hem, net zoals de Europese Commissie, om transparantie te geven over de aangegane engagementen,” zegt Van Brempt.   Van Overtveldt suggereerde op Twitter eveneens dat België een eigen Belgische lijst van belastingparadijzen heeft en dat die bovendien gebaseerd is op strengere criteria. “Ook dat is onjuist,” zegt kamerlid Peter Vanvelthoven. “Ons land had een lijst van belastingparadijzen opgesteld maar wilde die na de onthullingen in de Panama Papers uitbreiden en de criteria ervan verstrengen. Alleen is die wet dode letter gebleven bij gebrek aan een Koninklijk Besluit om de wet uit te voeren. Wij hebben dat al verschillende keren in de kamer aangekaart.”   

“Sterker nog, vorig najaar argumenteerde Van Overtveldt dat het zinloos was om een nieuwe Belgische lijst op te maken, als ook Europa aan zo’n lijst werkt. Ook toen verstopte hij zich achter Europa om niets te moeten doen. Nu de Europese ministers beslist hebben, verschuift hij opnieuw de verantwoordelijkheid naar de Europese Commissie. Volgens de zogenaamde strengere Belgische criteria zou Panama in België als belastingparadijs beschouwd worden, maar volgens de Raad van ministers van Financiën, waarin hij zelf zetelt, is Panama dat weer niet. Geraak daar maar eens wijs uit”, zegt Vanvelthoven.   

"Is Johan Van Overtveldt nu trots op zijn Belgische criteria die Panama wel tot een belastingparadijs zouden veroordelen? Of is hij blij met zijn steun aan de criteria van Ecofin die Panama vrij pleiten en op de grijze lijst zetten,” vraagt ook Kathleen Van Brempt zich af. “We kunnen dat enkel weten als Van Overtveldt daar in het federale parlement klaarheid over schept,” zegt Vanvelthoven. “Wij willen weten wat het standpunt van België in de Ecofin Raad was en of Van Overtveldt bereid is de engagementen van die 8 landen te publiceren. Hij moet nu ook maar eens duidelijk maken welke criteria en welke lijsten hij in België zal toepassen om te bepalen welk land een belastingparadijs is.”  

Eerder diende Peter Vanvelthoven daarover een parlementaire vraag in. Die staat morgen op de agenda van de commissie Financiën.