Vrijhandelsakkoord dienstensector mag Europese standaarden niet ondergraven

De Commissie moet in de onderhandelingen over het TISA, het multilateraal handelsakkoord over diensten dringend aanpassen aan de aanbevelingen van het Europees parlement, zeggen de Belgische Europese parlementsleden Marie Arena en Kathleen Van Brempt. “Wij willen dat de Europese standaarden inzake werknemersrechten, publieke dienstverlening en persoonsgegevens niet ondergraven worden.”

   In Straatsburg heeft het Europees parlement een resolutie gestemd met aanbevelingen in het kader van de lopende onderhandelingen over het Trade in Services Agreement (TISA) dat betrekking heeft op de internationale dienstensectoren. Momenteel wordt daarover onderhandeld door 23 landen van de Wereld Handelsorganisatie, waaronder de EU, die samen wereldwijd 70 procent van de handel in diensten vertegenwoordigen. Het akkoord moet de markt voor de dienstensector - ondermeer in financiële dienstverlening, e-commerce en maritiem transport - openen. “Commissaris Cecilia Malmström moet zich houden aan de krijtlijnen die werden voorgesteld door de sociaal-democraten én goedgekeurd werden door het parlement in de commissie INTA. Die krijtlijnen laten geen interpretaties toe,” zeggen zowel Kathleen van Brempt als Marie Arena. “Publieke diensten kunnen niet geliberaliseerd worden en moeten dus buiten de onderhandelingen worden gehouden. Zo aanvaarden we ook niet dat enkel diensten die specifiek vermeld worden uitgesloten worden van liberalisering, de zogenaamde negatieve lijsten. Het akkoord moet ook sociale dumping onmogelijk maken en moet werknemersrechten en de agenda Internationale Arbeidsorganisatie garanderen. Wij kunnen evenmin het zogenaamde status quo in het recht van landen om te reguleren aanvaarden. Landen moeten te allen tijde het recht behouden om op democratische wijze nieuwe reguleringen te maken. Tot slot moet ook de bescherming van persoonsgegevens gegarandeerd blijven.”

“Als het definitieve akkoord dat zal worden voorgelegd aan het parlement geen rekening houdt met onze aanbevelingen, zullen wij tegen stemmen,” zegt Marie Arena. “De door ons getrokken krijtlijnen moeten bovendien van toepassing zijn op alle vrijhandelsakkoorden, zoals ook het CETA, het vrijhandelsakkoord met Canada,” zegt Kathleen Van Brempt. “Wij zullen niet aanvaarden dat vrijhandelsakkoorden de hoge Europese standaarden op het vlak van de bescherming van werknemersrechten, milieu, volksgezondheid en privacy in het gedrang brengen.”