Sociaaldemocraten willen geen ISDS in handelsverdragen met Canada en VS

De Europese sociaaldemocraten hebben vandaag hun positie t.a.v. het omstreden ISDS-mechanisme (Investor-State Despute Settlements) bevestigd. Door het ISDS-mechanisme kunnen overheden gedwongen worden om miljarden euro's belastingsgeld te betalen aan multinationals als compensatie voor wetgeving die hun winsten zou kunnen aantasten. In het verleden eiste de Zweede energiereus Vattenfall een compensatie voor het Duitse energiebeleid na de energiewende en ook tabaksgigant Philip Morris daagde Uruguay en Australië voor het internationaal arbitragehof omwille van anti-tabaksmaatregelen. Wij willen niet dat het ISDS-mechanisme wordt opgenomen in de handelsverdragen met Canada (CETA) en de Verenigde Staten (TTIP).

Met de herbevestiging van haar positie omtrent ISDS komen de Europese sociaaldemocraten tegemoet aan de bezorgdheid van duizenden Europese burgers, die in de afgelopen periode hun ongerustheid over ISDS hadden geuit. 

We roepen de Europese Commissie nu op om het hoofdstuk omtrent ISDS in de handelsverdragen met de VS en Canada aan te passen en te verbeteren, om ervoor te zorgen dat deze niet worden verworpen in het Europees Parlement. Indien de Europese Commissie beide handelsverdragen alsnog goedgekeurd wil zien in het Europees Parlement, zullen er nog drastische aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Als dat niet gebeurd, verliest de Europese Commissie onze steun voor beide verdragen.