Sociaaldemocraten lanceren Europees investeringsplan

Van Brempt: 'Europa heeft nood aan een shocktherapie.'

Europa heeft nood aan een shocktherapie om uit de crisis te geraken. Hiervoor stelt de S&D fractie een nieuw Europees Investeringsinstrument van 400 miljard voor als onderdeel van een investeringsplan om duurzame groei en jobcreatie te realiseren. Dit plan werd vandaag voorgesteld op een persconferentie. 

Om Europa opnieuw op het juiste pad te brengen, is schuiven met bestaande budgetlijnen niet genoeg. Een shock therapie is nodig. We willen nieuw geld om de Europese economie er bovenop te helpen, jobs te crëeren en de transitie naar een duurzame toekomst in te zetten.

Het sociaaldemocratische investeringsplan schuift energietransitie en energie efficiëntie, digitale economie, innovatie en jobcreatie naar voor als de prioriteiten voor het Europese relancebeleid. Inzetten op deze prioriteiten maakt het mogelijk om duurzame groei te stimuleren in de hele Europese Unie. Dat is de enige weg vooruit.

Volgende week, tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg, presenteert  Jean-Claude Juncker  het investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie. We zullen geen namaak-investeringsplan, waarbij alleen wat met bestaande budgetlijnen wordt geschoven, aanvaarden. 

Volgens ons moet Europa haar investeringen focussen op projecten die zonder publieke middelen niet van de grond zouden komen. Investeringsprojecten hebben vaak een duwtje in de rug nodig. De private sector zal geen projecten opzetten die maar voor 99% gefinancierd raken. De overheid kan met publiek geld dat tekort overbruggen en zo private investeringen stimuleren.

Eén van de belangrijke elementen in het sociaaldemocratische investeringsplan is investeren in energiebesparing. Vandaag zijn gebouwen goed voor 40% van de Europese energievraag. Door middel van energie-efficiënte renovatie kan de energievraag met 80% verlaagd worden, wat leidt tot een vermindering van 30% van het Europese energieverbruik. Tegelijk worden er zo 2 miljoen jobs gecreëerd worden tegen 2020. 

Bovendien spelen deze duurzame maatregelen een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering. Wie nu weigert om te investeren in energie-efficiëntie en duurzame energie schuift de rekening de facto door naar de volgende generatie. Dat is gewoon dom.

S&D stelt als onderdeel van het Investeringsplan de creatie van een investeringsfonds van 400 miljard voor. Dit nieuwe 'Europees Investeringsinstrument' wordt in eerste instantie gespijsd door bijdragen van lidstaten. Deze bijdragen zijn gefaseerd en moeten op 6 jaar tijd 100 miljard bedragen. Ze worden uitgesloten van de berekening van de publieke schuld en het begrotingstekort. Ook publiek geld dat lidstaten investeren in geselecteerde strategische Europese projecten, moet uit de begrotingsregels gehouden worden. Dit zal broodnodige investeringen aanmoedigen, in plaats van afstraffen. Het Europees Investeringsinstrument zal 300 miljard private financiering genereren zodat in totaal 400 miljard beschikbaar is voor publieke investeringen. Deze publieke investeringen functioneren als hefboom om bijkomend 100 miljard aan private investeringen te genereren. 

"Het investeringsplan van S&D is een realistisch en ernstig plan dat gebruikt maakt van haalbare hefboomratios, maar tegelijk dappere beslissingen vraagt. De tijd van aanmodderen is voorbij. Europa heeft een shock therapie nodig.