Open brief aan Diederik Samsom over belastingparadijs Nederland

 Beste Diederik,

In december was je te gast op ons sp.a Visiecongres in Gent. Je werd er warm onthaald door militanten en sympathisanten. Vooral je 'no nonsense' aanpak en je uitgangspunt dat politici de mensen best onverbloemd vertellen hoe de zaken ervoor staan, kon op heel wat instemming rekenen. Opmerkelijk was ook je antwoord op de vraag wat een moderne Europese sociaaldemocratische partij dan wel bedoelt als ze het over een 'eerlijke samenleving' heeft. Je zei toen dat het erg belangrijk is dat ieder zijn deel doet. Je verwees naar het belang van eerlijke belastingen en voegde er nog aan toe dat je je schaamde dat Nederland een spil is in constructies die multinationals opzetten om belastingen te ontwijken. Je hekelde het asociale van zo'n constructies en beloofde kordaat op te treden om aan dit soort constructies een einde te stellen.
 
Ondertussen zijn we een klein half jaar verder. De PvdA is nog steeds een belangrijke coalitiepartner in de Nederlandse regering en de discussie over de vele nefaste mechanismen die worden opgezet door multinationals om nagenoeg geen belastingen te hoeven betalen, woedt volop. Het bankgeheim in Oostenrijk en Luxemburg staat op de helling, maar ook de enorme gaten in het belastingstelsel van de verschillende Europese lidstaten komen onder druk te staan. Zo berekende de OESO deze maand dat Nederland en Luxemburg meer buitenlandse geldstromen aantrokken vorig jaar dan de VS, het Verenigd Koninkrijk én Duitsland samen. Helaas voor Nederland en Luxemburg, kwam 90 procent van deze middelen nooit in de economie terecht. Deze geldstromen vloeiden naar spookbedrijven en dienden enkel om de belastingrekening van multinationals te minimaliseren. Door die spookbedrijven met Nederlandse nepadressen zijn de geldstromen die door Nederland vloeien maar liefst 13 maal groter dan het Nederlands BNP. Oneerlijke belastingconcurrentie op deze schaal vormt een ernstig risico voor de belastinginkomsten, voor de overheid om zelf belastingen te kunnen heffen en voor de eerlijkheid van de belastingsystemen. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van de OESO.
 
Zeker in tijden waarin Nederland andere EU lidstaten maar al te graag vertelt dat er moet bezuinigd worden teneinde orde op zaken te stellen in hun begrotingen, is het onaanvaardbaar dat het  land op zulke flagrante wijze de belastinginkomsten van andere lidstaten ondergraaft. Zelfs een land als Portugal, dat in het kader van het reddingsprogramma zware besparingen doorvoert met een enorme sociale impact, wil nu nog meer besparen om de vennootschapsbelasting te kunnen verlagen. Ik ben er zeker van dat dit niet het Europa is dat jij en de PvdA voor ogen hebben. Het is alvast geen Europa dat helpt in ons gezamenlijk project voor een 'eerlijke samenleving'.
 
Ik wil je dan ook vragen, beste Diederik, om niet te verzaken aan de belofte die je op ons visiecongres hebt gemaakt. Hervorm de Nederlandse belastingen en zorg er voor dat Nederland geen belastingparadijs meer blijft in het hart van de EU. Dat is hard nodig, voor Nederland, voor de EU en voor de geloofwaardigheid van de Europese sociaaldemocratie.
 
Vriendelijke groeten,
Kathleen