OESO uit bezorgdheid over Europese belastingparadijzen

Nederland en Luxemburg trokken vorig jaar samen 5800 miljard dollar buitenlandse investeringen aan. Dat is meer dan Amerika, Engeland en Duitsland samen... Maar 90% hiervan kwam niet in de economie terecht, maar diende alleen om de belastingrekening van buitenlandse bedrijven te minimaliseren.

Het resultaat is een race om de belastingen voor bedrijven in de Europese Unie te verlagen. Die aanpak leidt echter tot ernstige risico's voor de belastinginkomsten en voor de eerlijkheid van de belastingsystemen in Europa. Dat zijn de woorden van de OESO, die terecht de druk op deze Europese belastingparadijzen opvoert.

Voorlopig is er in de Europese politiek nog te weinig aandacht voor het aanpakken van deze belastingparadijzen. Laat ons hopen dat de woorden van de OESO enkele Europese politici wakker schudden.