Net sluit zich rond postbusbedrijven

Het Europees parlement bevestigt donderdag een richtlijn die het voor ondernemingen moeilijker maakt om een postbusbedrijf op te richten in een andere lidstaat. Stap voor stap sluiten we het net rond deze praktijken die er enkel op gericht zijn om belastingen of sociale wetgeving te omzeilen,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt.

Tot vandaag hoeven vennootschappen geen enkele daadwerkelijke economische activiteit te ontwikkelen in een lidstaat om er zich toch vrij te kunnen vestigen. Dat werd door het Hof van Justitie in 2017 bevestigd in het zogenaamde Polbud-arrest, dat betrekking had op een Pools bedrijf dat haar zetel naar Luxemburg had verhuisd. Volgens het Hof laat het ‘recht op vrije vestiging’ het aan bedrijven toe om zich waar dan ook in de Unie te vestigen, zelfs al ze geen intentie hebben om daar ook economische activiteiten te ontwikkelen. “Dit arrest wekte uiteraard ‘shopgedrag’ aan, waarbij vennootschappen op zoek gaan naar lidstaten met de laagste sociale bescherming of belastingstarieven,” zegt Van Brempt. “Dat leidt tot misbruik en fraude en tot een race to the bottom voor de lonen en arbeidsvoorwaarden van werknemers.”

“We zijn dan ook tevreden dat deze richtlijn, als onderdeel van het company law pakket een aantal maatregelen oplegt die het bedrijven die om artificiële redenen willen verhuizen naar een andere lidstaat, moeilijker zal maken. Bedrijven moeten straks aantonen dat hun verhuis naar een andere lidstaat legitiem is. Werknemers moeten daarover op voorhand geïnformeerd én geraadpleegd worden en hun rechten worden ook beter beschermd.”  Bedrijven die willen uitbreiden naar andere lidstaten en daar echte economische activiteit willen ontwikkelen en jobs willen creëren, verdienen alle steun, vindt Van Brempt. “Maar zij die verhuizen om belastingen, sociale bijdragen of arbeidswetgeving te ontwijken, moeten aangepakt worden. Want van zulk een race to the bottom zijn wij allemaal uiteindelijk de dupe.”