Europese Raad moet resolutie parlement over EU-VS handelsakkoorden respecteren

In de aanloop naar de Europese top van regeringsleiders morgen roepen de Europese sociaaldemocraten de regeringsleider op om de resolutie van het Europees parlement over de vrijhandelsakkoorden met de VS te respecteren. Het gaat voornamelijk over de Europese audiovisuele sector die uit de onderhandelingen moet worden gehouden. Ook de bescherming van gevoelige data ligt nu op tafel.

Een handelsovereenkomst tussen de VS en de EU kan beiden voordeel opleveren, vinden de Europese sociaaldemocraten, maar sommige onderdelen kunnen Europese sectoren schade berokkenen. Het gaat ondermeer over de specifieke culturele eigenheid van Europa. Omdat Europa zo cultureel divers is, beschermt de Unie ook die culturele eigenheid. Dat gebeurt ondermeer in de audiovisuele sector. Mocht de markt helemaal open zijn, dan dreigt Europa overspoeld te worden met nagenoeg uitsluitend Amerikaanse producties, die via streamingdiensten aangeboden worden. Het Europees parlement heeft daarom gevraagd om de muziek- en de filmindustrie uit de onderhandelingen te houden, zodat we de eigen sector kunnen blijven beschermen en ondersteunen.

 

Het is de raad van ministers van buitenlandse zaken die de Europese Commissie een mandaat tot onderhandelen zal geven. Maar op het einde van de rit zal het Europees parlement het laatste woord hebben. De Raad moet dus goed beseffen dat wij de onderhandelingen nauwgezet zullen volgen, met bijzondere aandacht voor punten die in Europa gevoelig liggen. Ik denk daarbij ook aan de standaarden voor de bescherming van data, die veel hoger liggen in Europa dan in de VS. Europese burgers maken zich vandaag grote zorgen over de manier waarop de Verenigde Staten omspringt met de privacy van haar burgers.