Europese zwarte lijst voor belastingparadijzen moet transparanter, strenger en vollediger

De Europese Unie en haar lidstaten moeten strengere maatregelen nemen tegen belastingparadijzen en belastingontwijking door multinationals. Dat staat in een resolutie die morgen voorligt in het Europees Parlement. “Ook de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen moet dringend worden herzien,” zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. “Dat de Kaaimaneilanden in oktober vorig jaar van de lijst werden gehaald is absurd.”

De Europese zwarte lijst voor belastingparadijzen is te weinig transparant en biedt onvoldoende hefbomen om belastingontwijking en fraude op Europees niveau ook daadwerkelijk aan te pakken. “Het is goed dat er zo’n lijst bestaat,” zegt Kathleen Van Brempt, “maar de huidige samenstelling ervan roept ernstige vragen op. Het feit de Kaaimaneilanden in oktober vorig jaar van de lijst werden gehaald, terwijl ze nog steeds een 0% belastingpolitiek voert, bewijst dat.” Eerder verdween ook Bermuda van de lijst, terwijl Google via Nederland doorheen de jaren nochtans 138 miljard euro aan inkomsten richting het eiland verschoof.

De twaalf landen die vandaag op de lijst staan, zijn verantwoordelijk voor amper 2 procent van de totaal verloren belastinginkomsten. “De echte belastingparadijzen gaan nog te vaak vrijuit.” Bovendien worden Europese lidstaten niet vermeld op de zwarte lijst. “Maar die internationale blaming and shaming heeft geen zin als je tegelijk een oogje toeknijpt voor de agressieve belastingpolitiek van sommige Europese lidstaten,” zegt Van Brempt. 

Wij pleiten nu voor een eenduidige aanpak rond de zwarte lijst. “De Europese Raad moet werk maken van objectieve, transparante en strengere criteria om te bepalen welke landen al dan niet als een belastingparadijs moeten worden gecatalogeerd,” zegt Van Brempt. “Landen met een vennootschapsbelasting van 0% of zonder belastingen op de winst van multinationals moeten automatisch aan de zwarte lijst worden toegevoegd.” Bovendien moeten die criteria universeel worden toegepast. “Dat betekent ook dat Europese lidstaten op basis van objectieve criteria in die lijst moeten kunnen worden opgenomen.”

Daarnaast herhaalt het Parlement dat er op Europees niveau bijkomende maatregelen tegen fraude en financiële corruptie nodig zijn. “Jaarlijks gaat het over 825 miljard euro aan inkomsten die verloren gaan door belastingontduiking en/of -ontwijking,” zegt Van Brempt. “Daarom pleiten we voor de invoering van een zogenaamde ‘minimale effectieve belasting’, namelijk een minimumbelasting die multinationals moeten betalen. Het mag in de toekomst niet volstaan dat een bedrijf elders in de wereld peanuts aan belasting heeft betaald om hier in Europa van vrijstellingen te kunnen genieten.” De Europese socialisten vinden dat multinationals minstens 18 procent belastingen moeten betalen op hun totale winsten.

Volgens Van Brempt ligt de bal nu in het kamp van de Europese Raad. “De huidige sociale en economische crisis zorgt voor heel wat ongerustheid bij grote lagen van de bevolking. Om die uitdagingen aan te pakken zetten we vandaag een ambitieus herstelbeleid in de steigers. Rechtvaardige belastingen zijn daarbij cruciaal. Ik hoop dat de federale regering in de Europese Raad deze voorstellen om werk te maken van een rechtvaardigere en transparante belastingpolitiek in de hele Europese Unie voluit zal ondersteunen.