Europese model moet beschermd worden tegen Chinese dumping

sp.a steunt het unieke en solidaire protest van werkgevers en werknemers tegen de mogelijke erkenning van China als vrije markteconomie door de Europese Commissie. “De Commissie moet het Europese model, gebaseerd op sterke sociale rechten en milieunormen verdedigen tegen Chinese dumping, en zich inzetten voor jobscreatie én herindustrialisering op eigen bodem,” zeggen sp.a-volksvertegenwoordigers Kathleen Van Brempt, Güler Turan en Dirk Van der Maelen.

In 2001 trad China toe tot de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Toch werd toen beslist om China niet de ‘markteconomiestatus’ (MES) toe te kennen. De Chinese economie wordt immers aangestuurd door de overheid, die de eigen bedrijven bovenmatig bevoordeelt en zwaar subsidieert. Basale sociale rechten en vrije loononderhandelingen bestaan in China niet. Hierdoor kan China producten onder de marktprijs op de Europese markt dumpen.  

Eind dit jaar dreigen echter de bijzondere maatregelen die Europa kan nemen tegen die dumpingpraktijken te vervallen, mocht China de status van markteconomie krijgen. Samen met de Europese vakbonden en werkgevers pleit sp.a ervoor om China het statuut van markteconomie niet toe te kennen. Europees parlementslid Kathleen Van Brempt, Kamerlid Dirk Van der Maelen en Vlaams parlementslid Güler Turan wijzen op het unieke karakter van de betoging die vandaag in Brussel plaats vindt. “Werkgevers én werknemers stappen solidair met elkaar op om de Europese Commissie te wijzen op het gevaar van de erkenning van China als markteconomie. 

Europa investeert nu eindelijk weer in de broodnodige herindustrialisering van de Unie. Dan is het absurd om de Europese industrie te laten wegvegen door Chinese dumpingpraktijken. Op het moment dat in heel Europa geprobeerd wordt om de tewerkstelling terug aan te zwengelen, is het al even absurd om miljoenen jobs verloren te laten gaan,” zeggen de parlementsleden. “Als China de status van ‘markteconomie’ zou krijgen, zouden volgens sommige studies tot vijf miljoen jobs rechtstreeks en onrechtstreeks verloren gaan. In ons land zou vooral de staalindustrie, die al zwaar te lijden heeft onder de Chinese dumping, nog grotere klappen krijgen.” “Dit gaat niet enkel over internationale handel, maar ook over de bescherming van ons model. Het Europese model is gebaseerd op stevige sociale normen, werknemersbescherming, sociaal overleg, vrije loononderhandelingen… 

Bovendien heeft Europa de meest vooruitstrevende milieunormen opgelegd aan haar industrie, waardoor die vandaag tot de meest duurzame in de wereld behoort. Dat model kan uiteraard niet concurreren met een industrie waar sociale rechten en milieunormen nauwelijks bestaan en die tot de meest vervuilende van de planeet behoort. We kunnen niet toestaan dat Europese bedrijven en jobs worden weggeconcurreerd én dat we de afspraken op de klimaatconferentie van Parijs niet kunnen naleven, als gevolg van oneerlijke concurrentie op een ongelijk speelveld.” Güler Turan kijkt ook uit naar het standpunt van Vlaanderen. “Als de focus ligt op jobs jobs jobs kan de Vlaamse regering geen afwachtende houding aannemen. Zij moet er dringend bij de Europese Commissie op aandringen dat onze jobs beschermd worden.” Verwacht wordt dat de Europese Commissie na het zomerreces een voorstel op tafel zal leggen in de vorm van een wijziging van de verordening die betrekking heeft op antidumpingmaatregelen. 

“Wij zullen alvast de mogelijke erkenning van China als markteconomie wegstemmen in het Europees parlement,” zegt Kathleen Van Brempt. “De Commissie kan perfect die status weigeren aan China. Dat land voldoet immers niet aan de voorwaarden om een vrije markteconomie te zijn. Ondertussen moet de Commissie haar antidumpingmaatregelen aanscherpen, zodat de Unie beter gewapend is als China ooit wel aan die voorwaarden voldoet, want zelfs dan riskeren we nog dumping van Chinese goederen.”