Europese commissie wil opnieuw meer investeringen

Investeren wordt in Europa weer mogelijk. Dat opmerkelijke nieuws verkondigde de Europese Commissie gisteren in het Europees parlement in Straatsburg. Nadat jarenlang de focus lag op besparingen, zien we voor het eerst dat de Commissie opnieuw ruimte wil geven aan nieuwe investeringen.

Nadat de vorige Commissie Barroso zich enkel en alleen op besparen had gericht om de crisis in Europa te bestrijden, heeft de nieuwe sociaal-democratische commissaris voor economische en financiële zaken Pierre Moscovici de deur weer open gezet om ook te investeren. Zo zullen de bijdragen van lidstaten aan het Europese investeringsfonds van 315 miljard euro van commissievoorzitter Juncker buiten de begrotingsnormen vallen. Maar ook andere bijdragen van de lidstaten aan investeringsinitiatieven, zoals de Europese structuurfondsen, zullen niet meegerekend worden in de berekening van het begrotingstekort of de schuldgraad.

Dat betekent niet dat de begrotingen niet op orde moeten zijn, maar dat structurele en duurzame investeringen die - om het eenvoudig te zeggen - op termijn meer opbrengen dan wat ze kosten, weer mogelijk worden. Het gaat bijvoorbeeld over investeringen in hernieuwbare energie, in de vernieuwing van de energienetwerken, in de digitale economie of in duurzame transportinfrastructuur. Die nieuwe flexibiliteit is een geweldige stimulans voor overheden om hun terughoudendheid om te investeren te laten varen. Vandaag wordt er in de Unie immers nog steeds 20 procent minder geïnvesteerd dan voor de crisis, terwijl we voor gigantische uitdagingen staan die daardoor niet kunnen worden aangepakt.

De Europese sociaal-democraten roepen de lidstaten dan ook op om verstandig gebruik te maken van die mogelijkheid. Het staat immers vast dat we met blinde besparingen niet uit de crisis geraken. Enkel gerichte en slimme investeringen kunnen bijdragen tot een economische heropleving én de daarbij horende jobcreatie.

Voor België is de verduidelijking van de Europese Commissie goed nieuws. Ons land flirt met een begrotingstekort van 3 procent. Ze haalt net de doelstellingen, maar dreigt daar volgens de Commissie ook over te gaan. Eén en ander heeft te maken met de geringe stijging in de economische activiteit en met een enge visie op overheidsinvesteringen. Die laatste behoren volgens de Commissie tot de laagste in de hele Unie. Als ons land echter slim kan investeren, zonder dat die investeringen raken aan de begrotingsnorm is dat een dubbele winst. De Commissie geeft zelf aan waarin er bij voorkeur geïnvesteerd kan worden, namelijk in basisinfrastructuur, zoals de scholen, mobiliteit en energie.