Europees parlement wil strenger optreden tegen belastingontwijking

Het Europees parlement heeft een rapport van de Belgische sociaal-democraat Hugues Bayet goedgekeurd dat gericht is op de strijd tegen belastingontwijking door multinationals. Het is onaanvaardbaar dat er vandaag grote inspanningen gevraagd worden van burgers en KMO’s, maar dat multinationals de dans ontsnappen. Met dit voorstel willen we een aantal achterpoortjes voor de multinationals dicht timmeren.

Belastingontwijking door multinationals kost de Europese schatkisten volgens de OESO jaarlijks tussen de 100 en de 240 miljard euro. Een indrukwekkend verlies voor lidstaten en voor burgers en KMO’s die wel netjes hun belastingen betalen. De laatste tijd heeft de Europese Commissie eindelijk wat vooruitgang geboekt in de strijd tegen belastingontwijking en fraude met een nieuw wetgevend voorstel dat belastingontwijking moet tegen gaan. De Commissie volgt daarin de aanbevelingen uit het actieplan van de OESO. Maar het parlement wil dat voorstel nog aangescherpt zien.

Het rapport legt de nadruk op een reeks maatregelen die belastingontwijking moeten tegen gaan. Het parlement wil de vennootschapsbelasting harmoniseren en bedrijven in de hele unie een minimumbelasting van 15 procent opleggen. Belastingen moeten betaald worden in het land waar de winsten worden gemaakt om te verhinderen dat multinationals aan belasting-shopping gaan doen. De verschillende belastingregimes laten ook vaak interpretaties toe die misbruikt worden door multinationals. Daarom hebben we een aantal heldere definities voorgesteld die geen interpretatie meer toelaten. Zo moet helder gedefinieerd worden wat het betekent om als bedrijf in een lidstaat gevestigd te zijn, of wat nu precies een belastingparadijs is. Het is bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat Panama niet voorkwam op de zwarte lijst van belastingparadijzen van de OESO. Het parlement wil ook de patentwetgeving harmoniseren en verduidelijken. Vandaag misbruiken multinationals belastingvoordelen die verband houden met innovatieve patenten om de omvang van hun winsten te kunnen beperken.

Europa wordt getroffen door zware besparingsmaatregelen die nagenoeg uitsluitend op de kap van de burgers terecht komen. Het is onaanvaardbaar dat er steeds meer inspanningen gevraagd worden van gewone burgers en KMO’s terwijl multinationals hun eerlijke bijdrage niet leveren. De onthullingen van Luxeaks en de Panama-papers hebben de hele Europese bevolking geshockeerd. Om het vertrouwen van de bevolking te herstellen, is de strijd tegen belastingontduiker prioritair. Het rapport van het parlement is adviserend, maar wil druk zetten op de Raad om bij de beoordeling van de Commissievoorstellen zéér ambitieus te zijn in de strijd tegen belastingontwijking.

Op een aantal punten wil het parlement verder gaan dan de Commissie, bijvoorbeeld inzake de aftrek van interestbetalingen. Het oneigenlijk gebruik van leningen bij dochtermaatschappijen die opgericht worden in landen met lagere belastingtarieven is een van de meest gebruikte methoden om belastingen te ontwijken. De multinational moet op die lening hoge interesten betalen, die op hun beurt afgetrokken worden van de belastingen. In ons voorstel willen we daarom de belastingaftrek strikter beperken.

Ook wat betreft de belasting op inkomsten die buiten de EU werden gegenereerd maar overgeheveld worden naar de Unie, wil het parlement strikter zijn. Dergelijke inkomsten worden vandaag vaak vrijgesteld van heffingen in de EU om dubbele belastingen te vermijden. Als echter de belastingen in het buitenland lager liggen dan die in de EU, dan zullen vennootschappen het verschil moeten bijbetalen.