Europa maakt werk van broodnodige belastingtransparantie voor multinationals

Winst maken in België en daarvoor (verlaagde) belastingen betalen in Luxemburg wordt in de toekomst een pak moeilijker. Na vijf jaar van harde onderhandelingen bereikten de onderhandelaars van het Europees Parlement, de Commissie en de Raad gisteren een akkoord over de richtlijn omtrent land-per-land-rapportering. “Een belangrijke stap in de strijd tegen ongeoorloofde belastingconcurrentie tussen de Europese lidstaten en belastingfraude door grote bedrijven en multinationals,” zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. “In de toekomst zullen deze bedrijven per land moeten aangeven hoeveel winst ze maakten en hoeveel belastingen men daar betaalde.” 

Na het uitbreken van het Panama Papers-schandaal in 2016 werd het duidelijk dat de strijd tegen belastingfraude en -ontwijking nog lang niet gestreden was. “De cijfers zijn hallucinant,” zegt Van Brempt. “Jaarlijks gaat naar schatting 825 miljard aan belastinginkomsten verloren door fraude en fiscale shopping. Het zijn KMO’s, kleine zelfstandigen en werkende gezinnen die daarvoor de prijs betalen. Letterlijk. Dat kan zo niet verder.”

Eén van de problemen was het gebrek aan informatie over geboekte winsten en de betaalde belastingen per lidstaat. “Denk maar aan McDonalds, dat in elke Europese lidstaat miljoenen winst boekte met de verkoop van hamburgers, maar daarvoor enkel (minimaal) belastingen betaalde in Luxemburg.” De land-per-land-rapportering moet de transparantie over die winst- en belastingcijfers vergroten én publiek toegankelijk maken. “We wisten al lange tijd dat multinationals hun winsten niet declareerden in het land waar ze werden geboekt, maar in het land waar men het minste belastingen kon betalen. Multinationals moeten nu aantonen waar in de Unie ze welke winsten hebben geboekt en welke belastingen ze daar betaalden.” 

De land-per-land-rapportering wordt verplicht voor alle grote bedrijven en multinationals actief in de Europese Unie. “Geen onbelangrijk detail,” zegt Van Brempt. “De lidstaten wilden niet-Europese-multinationals ontzien. Maar dat zou geleid hebben tot oneerlijke concurrentie.” Bovendien moeten bedrijven niet enkel hun winst in Europese lidstaten aangeven. “Ook landen die gemarkeerd staan als belastingparadijs vallen onder de verplichting. Bedrijven die hun winsten daar parkeren, zullen daarvan ook melding moeten maken.” 

Van Brempt noemt het akkoord over de land-per-land-rapportering een goede zaak. “Het was bijzonder moeilijk om een akkoord te vinden met de lidstaten over deze richtlijn. Bijna vijf jaar lang zat het dossier geblokkeerd in de handen van de Raad,” zegt Van Brempt. Het akkoord is een primeur. “Nergens in de wereld bestaat dergelijke transparantie voor grote bedrijven en multinationals. Het is slechts een eerste stap, maar het is erg belangrijk dat Europa nu het voortouw neemt in de strijd tegen agressieve belastingshopping en de aanpak van fraude.”