Commissie buigt voor kritiek op CETA-overeenkomst

De Europese Commissie zal de omstreden handelsovereenkomst met Canada (CETA) niet behandelen als een EU-only akkoord, maar legt het, onder druk van enkele lidstaten en de publieke opinie, nu toch ter ratificatie voor aan de lidstaatparlementen. Mocht dat niet zijn gebeurd, had de Commissie het gevoel versterkt dat burgers geen inspraak hebben in Europese beslissingen.

De afgelopen dagen was er behoorlijk wat kritiek gerezen tegen de beslissing van de Europese Commissie om het handelsakkoord met Canada eigenhandig af te ronden, zonder daarin de parlementen van de Europese lidstaten te kennen. De Commissie blijft beweren dat, strikt juridisch, het handelsakkoord met Canada een EU-only akkoord is dat door de Commissie kan ondertekend worden en door het Europees parlement moet geratificeerd worden. Maar na het Brexit-referendum kwam de Commissie zwaar onder druk te staan.

Zelf een handelsakkoord ondertekenen waartegen in de verschillende lidstaten door actiegroepen en politici protest was gerezen, zou de indruk versterken dat de Commissie geen rekening houdt met de gevoeligheden in de verschillende lidstaten. Ook sp.a heeft bij monde van Dirk Van der Maelen en Güler Turan geëist dat CETA in de lidstaatparlementen zou behandeld worden. De druk op de Commissie is zo groot geworden dat ze moest toegeven en CETA nu vrijwillig behandelt als een ‘gemengd akkoord’, wat betekent dat de lidstaatparlementen de overeenkomst ook moeten ratificeren.

Ik ben blij dat de Commissie de boodschap heeft begrepen. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de parlementen van de lidstaten. We moeten echter voorzichtig blijven. Als de Raad van ministers akkoord gaat met het voorstel van de Commissie en het Europees parlement de overeenkomst ratificeert (voorzien in het voorjaar van 2017), zal CETA voorlopig in werking treden. CETA zal pas volledig in werking kunnen treden na ratificering door de lidstaatparlementen.