China is géén markteconomie

De Europese sociaal-democraten kanten zich tegen de toekenning van de status van markteconomie aan China. Dat standpunt werd met een grote meerderheid ook aanvaard in het Europees parlement. De reden is eenvoudig. China is geen markteconomie en voldoet daarvoor ook niet aan de Europese voorwaarden. Prijszettingen in China worden niet door de markt maar voor een belangrijk deel door de overheid bepaald. Gevolg is dat China goederen kan dumpen op de Europese markt en zo honderdduizenden arbeidsplaatsen kan bedreigen.

China’s toetredingsprotocol tot de Wereldhandelsorganisatie zou het land echter de mogelijkheid geven om vanaf eind 2016 een volwaardige status van Markteconomie te krijgen. Hoewel juristen daar nog niet helemaal uit zijn. Het parlement geeft daarom nu in een resolutie het signaal dat Europa die status niet mag toekennen én onmiddellijk werk moet maken van handelsbeschermende maatregelen mocht China alsnog automatisch die status verwerven. Sowieso moet de Commissie dringend werk maken van betere beschermingsmechanismen voor onze markt. Europa mag trots zijn op het feit dat we - in vergelijking met de rest van de wereld - degelijke arbeidsvoorwaarden kennen, werknemers behoorlijk betaald en beschermd worden en dat we een sterke consumentenbescherming en milieuwetgeving hebben. We moeten die elementen meenemen in de hervorming van onze handelsbeschermingsmechanismen.

China heeft in heel wat sectoren een overcapaciteit gecreëerd en wil die aan artificieel laag gehouden prijzen dumpen op de Europese markt. In sectoren als de staal-, de ceramische en glasvezelindustrie, maar ook in andere nieuwe strategische industrieën zoals telecommunicatie of energietechnologie zou dat honderdduizenden Europese banen kosten. Een volwaardige handelspartnerschap met China is enkel mogelijk als er een gelijk speelveld bestaat. China zal in de toekomst een belangrijke rol spelen als handelspartner, we moeten daar niet naïef over zijn. Nu al is het de tweede belangrijkste handelspartner van de EU met dagelijkse handelsstromen ter waarde van meer dan 1 miljard euro en belangrijke investeringen vanuit China in de EU. Maar een volwaardig partnerschap is pas mogelijk als elke partner zich aan dezelfde spelregels houdt, en dat is nu voor China nog lang niet het geval.