CETA: Zakelijke belangen winnen op mens, dier en milieu

Ondanks het ongeziene protest de afgelopen jaren werd het handelsverdrag met Canada vandaag in het Europees Parlement goedgekeurd.  “Dit verzet was terecht: CETA werd vooral op maat van multinationals geschreven maar levert geen jobs op. Werknemersrechten en het milieu waren ondergeschikt. Hoe kan een akkoord progressief worden genoemd als de enige extra rechten die eruit voortvloeien voor multinationals zijn? Internationale handel moet anders: geen marktfundamentalisme, geen protectionisme maar wel spelregels die mens en milieu vooruitbrengen“, reageren Kathleen Van Brempt, Dirk Van der Maelen en Güler Turan.

“CETA blijft een handelsverdrag ‘oude stijl’ dat vooral op maat is geschreven van multinationals en te weinig rekening houdt met werknemersrechten en milieubepalingen”, zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. “Zo heeft CETA weliswaar een ambitieus duurzaamheidshoofdstuk maar dit is niet afdwingbaar, zodat het dode letter dreigt te blijven. Bovendien levert het geen extra jobs op.” 

“Akkoorden als CETA zetten de prioriteiten op hun kop”, gaat federaal parlementslid Dirk Van der Maelen verder. “Het weghalen van handelsbarrières mag immers geen doel op zich zijn maar wél moeten die akkoorden een instrument zijn om ons sociaal en ecologisch model uit te dragen. Nooit mogen ze een bedreiging zijn voor onze welvaartsstaat ten voordele van de multinationals.” “De mondialisering mag niet langer alleen in het belang van de multinationals geregeld worden”, zegt Vlaams parlementslid Güler Turan. “Een tegenbeweging is nodig. Handelsafspraken moeten een weerspiegeling van alle stemmen in de samenleving zodat ook ons milieu, werknemersrechten en onze publieke dienstverlening alleen maar sterker worden in plaats van met de bibber op het lijf naar die handelsakkoorden te kijken. Het beruchte Investment Court System (ICS) is exemplarisch voor deze onevenwichtige handelsakkoorden.” 

“Internationale handel moet anders: geen marktfundamentalisme, geen protectionisme maar wel spelregels die mens en milieu vooruitbrengen. De tijd is meer dan rijp om de regels te herschrijven. Dat heeft sp.a met haar verzet tegen CETA in alle parlementen willen aantonen”, besluiten ze samen.