CETA creëert precedent voor andere handelsakkoorden zoals TTIP

Een nieuwe studie van Ferdi De Ville (UGent) wijst op de gevaren van het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada en op de gevolgen ervan voor andere verdragen zoals het TTIP en het TISA.

Het Europees parlement moet zich voor het einde van het jaar uitspreken over het bilaterale economisch- en handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA). Dat wordt een doorslaggevende stemming omdat de Europese Commissie nu ook andere vrijhandelsakkoorden onderhandelt, zoals het Transatlantic Trade and Investment Partnership met de VS (TTIP) en het Trade in Services Agreement (TISA). 

Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is misschien minder bekend dan zijn grote broer TTIP, maar daarom niet minder belangrijk, in die zin dat de teksten een groot aantal aanbevelingen die door de sociaal-democratische fractie in het Europees parlement werden ondersteund, niet respecteert. Een nieuwe studie van de Gentse hoogleraar Ferdi De Ville (UGENT), in opdracht van Europees parlementslid Marie Arena, legt de tekortkomingen en gevaren bloot van CETA in het licht van de TTIP-onderhandelingen.

“Deze studie legt de tekortkomingen van het CETA-akkoord bloot,” zegt Europees parlementslid Marie Arena. “Ik kan geen akkoord aanvaarden dat het recht van landen om te reguleren niet beschermt, dat voorziet in liberaliseringen via negatieve lijsten en dat zelfs private arbitragerechtbanken (ISDS) voorziet, voorgezeten door rechters die op ondoorzichtige wijze benoemd worden en niet onafhankelijk kunnen werken. Voor mij zijn dit elementen die niet onderhandelbaar zijn, noch voor CETA, noch voor TTIP of elk ander akkoord.” 

De analyse van Ferdi De Ville bevestigt dat het akkoord dat door de Commissie zal worden voorgesteld de rode lijnen van het parlement overschrijdt. “Als we onze standaarden voor milieubescherming en duurzaamheid ernstig nemen, moeten deze bindend en afdwingbaar zijn,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. “We hebben dit als eis naar voor geschoven voor TTIP, er is dan ook geen enkele reden om in CETA te aanvaarden dat deze vrijblijvend zijn. Ook in CETA is dit een rode lijn.”

Beide Europese parlementsleden kunnen niet aanvaarden dat het CETA-akkoord de rode loper uitrolt voor TTIP. “Door de deuren naar Canada wijd te openen via het CETA, laat Europa nu al, zonder voorwaarden, Amerikaanse bedrijven toe die in Canada gevestigd zijn. Hoe zullen we dan daarna aan de Verenigde Staten kunnen weigeren, wat de Europese Unie wil aanvaarden voor Canada? Wij zijn niet bereid mee te stappen in een avontuur dat gevaren inhoudt voor onze economie, onze bedrijven en de Europese consumenten.”

Volgens Arena en Van Brempt moet de analyse van Ferdi De Ville een waarschuwing zijn voor het Europees parlement om consequent te blijven als het akkoord ter stemming komt. “Het CETA creëert mogelijk een precedent en het parlement riskeert dan ook haar geloofwaardigheid te verliezen als het bij een volgend akkoord haar eigen rode lijnen wil verdedigen.”