Als zelfregulering niet werkt, moeten er maar celstraffen komen

In de commissie Economie van het Europees parlement werd een meerderheid gevonden om in de toekomst marktmisbruik door bankiers en speculanten te bestraffen met celstraffen. Het voorstel werd ingediend door de Europese sociaaldemocraten.

“Er bestaan belangrijke verschillen tussen de lidstaten wat betreft de aanpak van marktmisbruik”, zeggen Saïd El Khadraoui en Kathleen Van Brempt. “In sommige lidstaten is marktmisbruik, zoals handel met voorkennis, bijvoorbeeld géén strafbaar feit. Het is vandaag ongepast dat de Europese Unie een soort vrijplaats kan zijn voor overtreders. Daarom hebben de sociaaldemocraten voorgesteld om in heel Europa sancties te voorzien voor dergelijke vormen van criminaliteit.”

Het voorstel, dat ruime steun kreeg in de commissie Economie, is een belangrijke stap in de hervorming van de financiële sector. Saïd El Khadraoui: “Het Liborschandaal heeft aangetoond dat de financiële sector niet zelf in staat is haar gedrag te veranderen. Europa neemt nu een voorbeeld aan IJsland waar frauderende bankiers wel werden gearresteerd.”

Blijkbaar is frauderen een hardnekkige kwaal in de financiële sector “Uit een Amerikaans onderzoek door Labaton Sucharow blijkt dat een kwart van de bankiers op Wall Street vindt dat oplichting, fraude en andere criminele praktijken eigenlijk onderdeel uitmaken van hun werk. In Groot-Brittannië heeft 1/3de van de bankiers weet van illegale praktijken op hun werk. Maar liefst 16 procent van de werknemers met een seniorfunctie is bereid een misdaad te plegen, zoals handel met voorkennis”, zegt Van Brempt.
Het is onvoldoende de financiële sector enkel beter te reguleren. Er moeten ook sancties voorzien worden als de regels overtreden worden. In het voorstel van de sociaaldemocraten is een minimale celstraf van vijf jaar voorzien voor marktmisbruik. “Frauderende bankiers hebben geen schrik van boetes, maar beven wel als de dreiging van celstraffen boven hun hoofd hangt.”

De Europese sociaaldemocraten roepen de Europese Commissie nu op om het voorstel van het parlement ernstig te nemen. De Commissie stond eerder weigerachtig tegenover specifieke sancties. “Er bestaat echter een brede publieke steun voor strenge straffen”, zeggen de sp.a-Europarlementsleden. Uit een petitie van de campagnegroep Avaaz blijkt dat 89 procent van de ondervraagde Europeanen voorstander zijn van dergelijke sancties. Een grote meerderheid van de Fransen (90 procent), Duitsers (89 procent) en Britten (89 procent) vinden dat frauderende bankiers celstraffen moeten krijgen. De petitie van Avaaz werd ondertekend door 720.000 mensen.