Archief

1 2

2021

Europa maakt werk van broodnodige belastingtransparantie voor multinationals

— Winst maken in België en daarvoor (verlaagde) belastingen betalen in Luxemburg wordt in de toekomst een pak moeilijker. Na vijf jaar van harde onderhandelingen bereikten de onderhandelaars van het Europees…
Lees meer

Eindelijk werk maken van het aanpakken van postbusbedrijven

— De Europese Commissie komt nog dit jaar met een voorstel om postbusbedrijven en de daarbij horen belastingfraude aan te pakken. “Eindelijk,” reageert Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt. “Postbusbedrijven…
Lees meer

Europese zwarte lijst voor belastingparadijzen moet transparanter, strenger en vollediger

— De Europese Unie en haar lidstaten moeten strengere maatregelen nemen tegen belastingparadijzen en belastingontwijking door multinationals. Dat staat in een resolutie die morgen voorligt in het Europees…
Lees meer

2020

We moeten een einde moeten maken aan de wegwerpeconomie

— Iedereen kent het fenomeen: je koopt een product en na enkele jaren moet je het weggooien omdat het verouderd is en niet hersteld kan worden. “Dit soort ‘gewilde en geplande verouderingsprocessen moeten…
Lees meer

Samen vooruit: een duurzaam en sociaal herstelplan voor Europa

— Was het slim om sommige producten aan de andere kant van de wereldbol te laten produceren omdat het daar goedkoper is? Moeten prinsessenboontjes echt uit Kenia komen? Waren die duizenden vliegtuigreizen…
Lees meer

2019

Net sluit zich rond postbusbedrijven

— Het Europees parlement bevestigt donderdag een richtlijn die het voor ondernemingen moeilijker maakt om een postbusbedrijf op te richten in een andere lidstaat. Stap voor stap sluiten we het net rond deze…
Lees meer

Financiële sector moet investeren in duurzame toekomst

— Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere financiële instellingen moeten bijdragen aan een duurzame en rechtvaardigere wereld. Het akkoord dat hierover bereikt werd tussen het Europees Parlement,…
Lees meer

Multinationals moeten eindelijk eerlijk belastingen betalen

— “Europa moet dringend een eerlijk belastingsysteem invoeren voor bedrijven. Grote multinationale bedrijven betalen vandaag immers nauwelijks belastingen. Dat kan echt niet langer,” zegt Europees parlementslid…
Lees meer

Speciale onderzoekscommissie belastingfraude nagelt België aan de schandpaal

— Europa moet de strijd tegen financiële criminaliteit, witwassen en belastingfraude flink aanscherpen. Dat zegt het rapport van de speciale Tax3 commissie dat morgen gestemd wordt in het Europees parlement.
Lees meer

2018

Handelsakkoord EU-Japan: meer dan een slechte zaak voor Europa en haar inwoners

— Met het handelsakkoord ‘nieuwe stijl’ tussen de Europese Unie en Japan, dat morgen in het Europees Parlement ter stemming wordt gebracht, maakt de EU duidelijk dat ze vaart wil zetten met de vrije handelsakkoorden.
Lees meer

Eenvierde van alle producten voldoet niet aan de Europese regels. Strengere controles zijn nodig.

— Het Europees parlement debatteert straks over de aanpassing van de eco-designrichtlijn. Vandaag moeten producten zo ontworpen worden dat ze minder energie verbruiken. Maar wij willen ook dat ze herbruikbaar,…
Lees meer

Waarom is Panama geen belastingparadijs volgens Van Overtveldt?

— Waarom steunde minister van Financiën Johan van Overtveldt de beslissing van de Raad van ministers van Financiën om acht belastingparadijzen, waaronder Panama, van de Europese zwarte lijst te halen?  Dat…
Lees meer

2017

Europese sociaal-democraten willen ook EU-lidstaten als belastingparadijzen aanduiden

— Dat de Europese Raad na lang aandringen, ondermeer vanwege de Europese sociaal-democraten, eindelijk een zwarte lijst van belastingsparadijzen heeft opgesteld, is een belangrijke stap in de strijd tegen…
Lees meer

​Magnette had gelijk met zijn kritiek op CETA

— Het Europees Hof van Justitie heeft in een belangrijk arrest verduidelijkt dat de befaamde investeerder-staat geschillenregelingen, zoals die in TTIP, CETA en het handelsverdrag met Singapore voorkomen,…
Lees meer

CETA: Zakelijke belangen winnen op mens, dier en milieu

— Ondanks het ongeziene protest de afgelopen jaren werd het handelsverdrag met Canada vandaag in het Europees Parlement goedgekeurd.  “Dit verzet was terecht: CETA werd vooral op maat van multinationals…
Lees meer

2016

Sociaal-democraten roepen Dijsselbloem op het matje voor schandelijke behandeling Griekenland

— De Europese sociaal-democraten willen dat de fractieleiders van het Europees parlement Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem op het matje roepen omdat hij de beloofde schuldverlichting aan Griekenland…
Lees meer

Event: The circular economy

— 9.00 - 12.30        GENERAL POLITICAL DEBATE 9.00 - 9.10          Welcome address by Gianni PITTELLA,                …
Lees meer

Apostel bezuinigingsbeleid heeft het licht gezien

— Ik steun de oproep van minister van financiën Van Overtveldt om lidstaten te laten afwijken van het bezuinigingsbeleid en méér overheidsinvesteringen toe te laten. “Ik ben alleen verbaasd dat…
Lees meer

Commissie buigt voor kritiek op CETA-overeenkomst

— De Europese Commissie zal de omstreden handelsovereenkomst met Canada (CETA) niet behandelen als een EU-only akkoord, maar legt het, onder druk van enkele lidstaten en de publieke opinie, nu toch ter…
Lees meer

Europees parlement wil strenger optreden tegen belastingontwijking

— Het Europees parlement heeft een rapport van de Belgische sociaal-democraat Hugues Bayet goedgekeurd dat gericht is op de strijd tegen belastingontwijking door multinationals. Het is onaanvaardbaar dat…
Lees meer

China is géén markteconomie

— De Europese sociaal-democraten kanten zich tegen de toekenning van de status van markteconomie aan China. Dat standpunt werd met een grote meerderheid ook aanvaard in het Europees parlement. De reden is…
Lees meer

Europese sociaal-democraten steunen onderzoekscommissie Panama Papers

— Na de recente de onthullingen over de impact van de Panama Papers ondersteunen de Europese sociaal-democraten de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. Het voorstel wordt besproken op de…
Lees meer

Bezwaren ISDS deels gehoord maar belangrijkste pijnpunten blijven

— In het handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA) zal er geen sprake meer zijn van een klassieke ISDS-procedure, maar zullen geschillen tussen bedrijven en landen beslecht worden voor een tribunaal met…
Lees meer

Europese model moet beschermd worden tegen Chinese dumping

— sp.a steunt het unieke en solidaire protest van werkgevers en werknemers tegen de mogelijke erkenning van China als vrije markteconomie door de Europese Commissie. “De Commissie moet het Europese model,…
Lees meer

CETA creëert precedent voor andere handelsakkoorden zoals TTIP

— Een nieuwe studie van Ferdi De Ville (UGent) wijst op de gevaren van het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada en op de gevolgen ervan voor andere verdragen zoals het TTIP en het TISA. Het…
Lees meer

Vrijhandelsakkoord dienstensector mag Europese standaarden niet ondergraven

— De Commissie moet in de onderhandelingen over het TISA, het multilateraal handelsakkoord over diensten dringend aanpassen aan de aanbevelingen van het Europees parlement, zeggen de Belgische Europese parlementsleden…
Lees meer

2015

​Multinationals als Facebook & AB Inbev op zwarte lijst zetten, heeft effect

— Dat de 191 Europese parlementsleden van de sociaal-democratische fractie een aantal multinationals zoals AB Inbev, Facebook, Coca Cola, Amazon of IKEA op een zwarte lijst heeft gezet, heeft resultaten afgeworpen.
Lees meer

​sp.a en PS delegaties in Europees parlement stemmen tegen TTIP-resolutie

— Volgende week stemt het Europees parlement een resolutie over het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS, het zogenaamde Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Omdat ze onvoldoende garanties…
Lees meer

Ik stem geen handelsverdrag met ISDS en lagere Europese standaarden

— Tijdens de stemming in de plenaire vergadering van het Europees parlement van volgende week over de TTIP-resolutie, zal ik het amendement van mijn fractie steunen dat stelt dat een handelsverdrag met de…
Lees meer

Resolutie over TTIP in het Europees Parlement

— Er is de afgelopen dagen heel wat ongerustheid ontstaan over een compromis dat werd bereikt over de TTIP resolutie in het Europees parlement, meebepaald wat de houding van de Europese sociaal-democraten…
Lees meer

​Junckerfonds zal vooral duurzame investeringen ondersteunen

— Na onderhandelingen die een hele nacht duurden, bereikten het Europees parlement, de Europese Commissie en de Raad vanochtend een akkoord over het Investeringsfonds van commissievoorzitter Juncker (EFSI).
Lees meer

Junckerfonds moet vooral duurzame investeringen ondersteunen en onderzoeksmiddelen vrijwaren

— We gaan de laatste uren in van de onderhandelingen met de Commissie en de Raad over het Investeringsfonds van commissievoorzitter Juncker (EFSI). Morgenavond moeten de knopen doorgehakt worden. We proberen…
Lees meer

Energie-efficiëntie hoog op Europese investeringsagenda

— Ik ben er in geslaagd de bestaande Europese programma's voor wetenschappelijk onderzoek en infrastructuur te vrijwaren bij het opzetten van het nieuwe investeringsfonds van Juncker. Dat fonds zal nu…
Lees meer

Groene economie creëert 20 miljoen jobs tegen 2020

— De Europese Unie kan tegen 2020 20 miljoen nieuwe jobs creëren door resoluut te kiezen voor een duurzame en circulaire economie. Dat zegt het Wereld Natuur Fonds (WWF) in een rapport dat het vandaag lanceerde.
Lees meer

Sociaaldemocraten willen geen ISDS in handelsverdragen met Canada en VS

— De Europese sociaaldemocraten hebben vandaag hun positie t.a.v. het omstreden ISDS-mechanisme (Investor-State Despute Settlements) bevestigd. Door het ISDS-mechanisme kunnen overheden gedwongen worden om…
Lees meer

Duurzaamheid is meer dan hernieuwbare energie en minder afval

— "Bedrijven die echt duurzaam willen ondernemen, mogen niet stoppen als ze hun productieproces eco-efficiënt hebben gemaakt", zegt Stuart Hart, professor duurzame economie aan de Universiteit van Vermont.
Lees meer

McDonalds ontwijkt belastingen op grote schaal

— De voorbije vier jaar ontweek de Amerikaans fastfoodketen McDonalds ruim 1 miljard belastingen. Dat blijkt uit een rapport van verschillende Amerikaanse en Europese vakbonden, waaronder ook het Belgische…
Lees meer

Rifkin over de digitale economie van de toekomst

— De Europese sociaal-democraten hebben vandaag de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin uitgenodigd voor een debat over de Europese digitale economie van de toekomst. Volgens Rifkin zal de digitalisering van…
Lees meer

Europese commissie wil opnieuw meer investeringen

— Investeren wordt in Europa weer mogelijk. Dat opmerkelijke nieuws verkondigde de Europese Commissie gisteren in het Europees parlement in Straatsburg. Nadat jarenlang de focus lag op besparingen, zien we…
Lees meer

2014

Omslag van strikt bezuinigen naar ook investeren is kleine Europese revolutie

— Misschien de belangrijkste verdienste van het investeringsplan dat Commissievoorzitter Juncker heeft voorgesteld, is dat het er is. Het toont immers aan dat de commissie eindelijk erkent dat er ook moet…
Lees meer

Tien vliegen in één klap

— Kathleen Van Brempt, ondervoorzitter van de sociaal-democraten in het Europees parlement vindt dat Europa nood heeft aan een schoktherapie om uit de crisis te geraken. “Investeren is noodzakelijk," zegt…
Lees meer

Sociaaldemocraten lanceren Europees investeringsplan

— Europa heeft nood aan een shocktherapie om uit de crisis te geraken. Hiervoor stelt de S&D fractie een nieuw Europees Investeringsinstrument van 400 miljard voor als onderdeel van een investeringsplan om…
Lees meer

​Een sociaal Europa beschermt burgers tegen multinationals

— Op de Canadees-Europese top in Ottawa wordt vandaag de afronding van de onderhandelingen voor het handelsverdrag tussen de EU en Canada gevierd. Maar het handelsverdrag bevat nog steeds een clausule waardoor…
Lees meer

Geen steun voor handelsverdrag met Canada (CETA) met omstreden Investor-State Dispute Settlement

— Morgenavond brengt de Europese Commissie het Europees parlement op de hoogte van de stand van zaken in het handelsverdrag tussen de EU en Canada. De onderhandelingen zijn afgerond, maar wij zijn niet…
Lees meer

Economen begrijpen Darwin helemaal verkeerd.

—  Een opgemerkt opiniestuk van de Nederlandse nieuwsblog de Correspondent over de economische wetenschap en hoe economen haar vandaag de dag misbruiken. Zeker een aanrader om eens na te lezen. …
Lees meer

Vette Vissendag viel op 6 januari

—  De Nederlandse journalist en antropoloog Joris Luyendijk, bekend van zijn bankenblog voor de Britse krant The Guardian, gaf donderdag 13 februari in Antwerpen op uitnodiging van Europees parlementslid…
Lees meer

Corruptie kost Europese economie jaarlijks 120 miljard euro

— Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat Europa nog steeds kampt met een corruptie-probleem. Volgens de berekening van de Commissie kost corruptie de Europese economie jaarlijks 120 miljard…
Lees meer

Universiteit Antwerpen bij top jonge universiteiten

— Bij de nieuwe 'QS Top 50 under 50', een ranking van universiteit jonger dan 50 jaar, heeft de Universiteit Antwerpen een tiende plaats behaald. Daarmee mag de universiteit zichzelf echt bij top rekenen.
Lees meer

Europees parlement bevestigt kandidatuur voor nieuwe directeur ECB

— Sabine Lautenschläger, vicevoorzitter van de Duitse Bundesbank, is voorgedragen als nieuwe directeur bij de Europese Centrale Bank. Lautenschläger was eerder al als opvolger van haar landgenoot Jörg…
Lees meer

Rechtse besparingen leiden ons naar Griekse toestanden

—  Sinds 1 januari is Griekenland voorzitter van de Europese Unie. Daarbij willen zowel de Griekse regering als de Europese Commissie ons laten geloven dat het land stilaan overeind krabbelt. Voor 2014…
Lees meer

1 2