Stop gepersonaliseerde advertenties op sociale media

Vandaag lanceert de sociaaldemocratische groep in het Europees Parlement (S&D) een campagne tegen gepersonaliseerde advertenties. Deze AdsZuck-campagne is bedoeld om de enorme macht van tech giganten zoals Google en Facebook in te perken op de digitale advertentiemarkt. De sociaaldemocraten willen binnen de Digital Services Act werken aan een verbod op gepersonaliseerde advertenties. Het voorstel van de S&D gaat daarmee een stuk verder in het repareren van de disbalans tussen uitgevers en platforms dan het wetsvoorstel dat Australië op dit moment voorstelt. "Het gebruik van persoonlijke data van gebruikers als verkoopbaar product moet ophouden," zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a). "Bedrijven als Google en Facebook maken miljarden winst door het online gaan en staan van hun gebruikers te tracken en die informatie aan derden te verkopen."

In eerst instantie wil de AdsZuck-campagne het bewustzijn vergroten over de macht die Big Tech heeft over onze persoonlijke data en het zeer winstgevende bedrijfsmodel van Big Tech aan de kaak stellen dat ten koste gaat van uitgevers en media en uw privacy. "We moeten er niet flauw over doen. Bedrijven als Facebook en Google hebben door de jaren heen gigantische kennis opgebouwd over wie we zijn, wat voor een vrienden we hebben, hoe we ons voelen en wat onze voorkeuren zijn," zegt Van Brempt. "Wanneer Facebook ons vraagt: 'Waar denk je aan?' Dan weten ze het eigenlijk al door de algoritmes die we zelf voeden door te klikken, liken en sharen." De campagne roept op een petitie te ondertekenen om het gebruik van gepersonaliseerde advertenties die de online privacy van mensen schenden te stoppen. 

Bovendien worden misleidende informatie en fake news ongestoord ingezet om dat verdienmodel te ondersteunen. "De berekening van Facebook is eenvoudig," zegt Van Brempt. "Hoe langer iemand op Facebook blijft, hoe meer informatie er wordt verzameld, hoe meer gepersonaliseerde advertenties er kunnen worden getoond, hoe hoger de kans is dat de aandacht van de persoon vastgehouden wordt en hoe meer geld er wordt verdiend. Als polariserende of misleidende boodschappen helpen om mensen langer op het platform te houden, trekt Facebook zich daar niets van aan. Om die negatieve cyclus te doorbreken moet er een alternatief advertentiemodel worden geïmplementeerd met respect voor de gebruiker en zijn of haar gegevens."

Nadat het Europees Parlement afgelopen oktober met een ruime meerderheid oproep tot een verbod op gepersonaliseerde advertenties; is het nu zaak om deze woorden om te zetten in daden. Doel van deze campagne is om minstens 27.000 ondertekenaars te krijgen uit heel Europa en daarmee druk te zetten op collega-Europarlementariërs en de Raad van de Europese Unie om een verbod op gepersonaliseerde advertenties in de Digital Services Act (DSA) op te nemen.

DOE MEE

Teken de petitie via deze link. 
Bekijk hier het campagnefilmpje (in het Engels).
Bekijk hier het campagnefilmpje (met Nederlandse ondertitels).