Roamingtarieven verdwijnen tegen 2016

Jongeren sturen gemiddeld 71 sms-en per dag. In mijn ogen een hallucinant cijfer. Het schetst wel de leefwereld van onze jongeren en de belangrijke rol van gsm-verkeer. Belangrijk dus om data- en telefonieverkeer goedkoop te maken. Ook en vooral in het buitenland.

Deze week stond in onze kranten te lezen dat jongeren gemiddeld 71 maal sms-en per dag. Bellen doen ze maar tot 2 keer per dag, omdat snel even de telefoon opnemen nog steeds veel te duur is. Om nog maar van bellen, sms-en en vooral dataverkeer in het buitenland te zwijgen. Die tarieven liggen nog hoger en de prijsverschillen tussen de tarieven van de operatoren in de verschillende lidstaten zijn nog veel te groot. De consument staat in dit alles vrij machteloos. De informatieverstrekking van de operatoren is ondermaats, de keuzevrijheid is te beperkt en de preventiemaatregelen voor de zogenaamde bill shock zijn ontoereikend.

Met de regelgeving die nu voorligt in het Europees parlement plaatsen we de rechten en noden van de consumenten centraal en pakken we de knelpunten aan. We zijn er nog lang niet, maar er werden gelukkig wel stappen in de goede richting gezet. We zijn tevreden dat we verder zijn kunnen gaan dan het Commissievoorstel.
Vanaf dit jaar, en voor de volgende jaren, werden prijsplafonds afgesproken. Deze zomer al zullen de prijzen voor telefoneren en sms-en fors dalen. Voor het eerst is ook een plafond gezet op prijzen voor dataverkeer. Daar waar vandaag voor 1 Mb nog tot 3 euro betaald wordt, zal dit vanaf deze zomer dalen tot maximaal 70 eurocent.

Deze prijzen zullen geleidelijk dalen tot op het punt dat er in 2016 geen verschil meer zal bestaan tussen nationale en roaming tarieven. Samen met enkele collega's heb ik hard gestreden voor een einde aan roaming in 2014. Helaas bleek de lobby van de operatoren te sterk en werd dit voorstel zowel door de Europese Raad als door sommige fracties in het Europees parlement van de tafel geveegd. De sociaaldemocraten zullen er alvast op toezien dat de Commissie snel en daadkrachtig optreedt om de roamingtarieven tegen 2016 van de baan te vegen.