Roaming: einddoel is totale afschaffing van roamingtarieven

De nieuwe Europese Roamingrichtlijn moet bellen, sms’en en dataverkeer in het buitenland een stuk goedkoper maken. De sociaaldemocraten willen zelfs het verschil tussen nationale tarieven en roamingtarieven helemaal afschaffen. Waarom moet een telefoontje van Brussel naar Parijs meer kosten dan een telefoon van Marseille naar Parijs. Daarom roepen wij vandaag de andere partijen op om onze amendementen morgen te steunen.

Wie al eens in het buitenland gsm't, kent het dure woord ‘roaming’. Het verwijst naar het gebruik van een andere (buitenlandse) operator dan diegene waarbij de klant een abonnement heeft. Telefoongesprekken, sms en dataverkeer worden door de buitenlandse operator aangerekend aan de eigen operator, die de extra kost doorrekent in de eindfactuur. En die kan behoorlijk hoog oplopen. Eén van de problemen die de nieuwe richtlijn wil aanpakken, is precies dat gigantische verschil tussen wat de operatoren elkaar aanrekenen - de zogenaamde wholesale tarieven - en wat de klant uiteindelijk betaalt, het zogenaamde retail tarief. Dat laatste kan 5 tot 80 keer hoger liggen dan de wholesale tarieven, afhankelijk van de operator en het land. Operatoren beschouwen hun klanten duidelijk als melkkoeien. En je kan als klant helemaal niet kiezen welke buitenlandse operator je een roamingdienst aanbiedt. De operatoren regelen dat gewoon onder elkaar.

In de huidige Roamingrichtlijn, die dateert van 2007 en eind juni 2012 ten einde loopt, werden al maximumtarieven ingesteld en werden operatoren verplicht hun roamingprijzen transparant te maken. Het sms’je dat klanten ontvangen als ze de grens oversteken en waarin de roamingprijzen verduidelijkt worden, maakt daar deel van uit. Maar mensen letten niet op zo’n sms’je en zelfs als ze dat doen, kunnen ze niet overstappen naar een goedkopere buitenlandse operator. De nieuwe richtlijn wil dat wel mogelijk maken. In de toekomst moeten klanten snel en eenvoudig van buitenlandse operator kunnen wisselen, zodat ze voor de goedkoopste tarieven kunnen kiezen, met behoud van het eigen telefoonnummer. Al blijft het wel een complexe zaak. Alvorens op reis te vertrekken, moet je de tarieven van de operatoren in het land van je bestemming bestuderen. Veel te omslachtig. Vandaar het voorstel van onze fractie van sociaaldemocraten om de roaming volledig af te schaffen.

De nieuwe richtlijn zal ook maximumtarieven vastleggen voor dataverkeer. Dat is nodig, want steeds meer mensen gebruiken hun smartphone in het buitenland en schrikken zich dan een hoedje van de prijzen van het dataverkeer.

In de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) van het Europees parlement worden op 28 februari de voorstellen van de Europese Commissie voor die nieuwe richtlijn gestemd, evenals de amendementen die door het parlement werden aangebracht. In mei moet de tekst in de plenaire vergadering van het Europees parlement terecht komen, zodat ze effectief kan worden in juli.
Ons doel blijft alvast de afschaffing van de roamingtarieven. Als dit voorstel het haalt, zullen consumenten al tijdens de zomer de effecten voelen. De prijzen zullen dalen, al zal dat minder sterk zijn dan wat onze fractie wenst. Bovendien zal de eindtekst ook nog besproken moeten worden met de Europese Raad, wat het risico oplevert dat er opnieuw aan de prijzen gesleuteld wordt. Maar zelfs dan zal de consument beter af zijn dan vandaag het geval is.

Het volledige persbericht vind je hier.