Roaming wordt definitief afgeschaft en netneutraliteit verzekerd

In het Europees parlement is er een definitief eind gekomen aan een lange strijd om de roamingkosten af te schaffen en netneutraliteit te verzekeren. De nieuwe Europese wetgeving over de Eengemaakte Telecommarkt (TSM) die vandaag werd gestemd, bepaalt dat roamingkosten vanaf 15 juni 2017 afgeschaft worden. Dat is vooral goed nieuws voor de consument.

Het Europees parlement is sinds vier jaar de voortrekker van dit dossier, dat aanvankelijk werd tegengewerkt door de Europese lidstaten. Wij zijn er echter in geslaagd een compromis te bereiken dat gunstig is voor Europese consumenten en KMO’s, en een belangrijke stap betekent naar een open internet.

De nieuwe telecomregels bepalen dat netneutraliteit moet opgenomen worden in de wetgeving van alle 28 lidstaten. Eindelijk zal daardoor de vrijheid en het recht van Europese burgers om data te verspreiden of te bekijken niet meer afhankelijk zijn van de regels van het land waarin ze wonen. Netneutraliteit zorgt ervoor dat providers alle data die over het internet verstuurd worden op een gelijke, niet discriminerende manier moeten behandelen. De nieuwe Europese wetgeving verhindert in heel Europa dat providers zelf bepalen welke informatie vlot over het internet kan gaan en welke niet. Providers dromen er immers van om bedrijven te laten betalen om gegevens sneller over het internet te laten gaan. Providers kunnen ook geen informatie meer vertragen of blokkeren om daardoor bepaalde klanten voordelen te bieden. Dat is een belangrijke voorwaarde om tot een open internet te komen en kan een boost betekenen voor kleine innovatieve bedrijven die hun diensten snel bij hun klanten willen krijgen, of het nu gaat om gewone burgers, consumenten of bedrijven. Om de netneutraliteit te garanderen, is er eveneens voor gezorgd dat de regulatoren meer macht krijgen en in staat zijn boetes op te leggen als de regelgeving niet nageleefd wordt.

Smart Phone-gebruikers zullen vanaf juni 2017 ook geen roamingkosten meer betalen als ze vanuit andere lidstaten van de Unie telefoneren of het internet gebruiken. Wij wilden roaming vroeger afgeschaft zien, maar gezien de heftige tegenstand van de lidstaten, die roaming pas in 2018 wilden afschaffen, zijn we uiteindelijk op een compromis geland. Ondertussen, tot aan 2017, blijven de kosten echter snel en hard dalen. Dat zal meteen voelbaar zijn bij burgers die zich in Europa verplaatsen. In 2017 is het dan definitief afgelopen dat je na een vakantie thuiskomt en geconfronteerd wordt met een extra ‘vakantiefactuur’ van je telefoonmaatschappij.

De nieuwe wetgeving is een belangrijke stap voorwaarts, maar blijft nog steeds een compromisoplossing. Wij wilden als sociaal-democraten veel verder gaan en zullen onze principes dan ook blijven verdedigen bij de Telecomdossiers die nu op de tafel liggen. Bovendien moet nauwlettend in de gaten gehouden worden of de nieuwe wetgeving goed nageleefd en gecontroleerd wordt en moeten achterpoortjes dichtgetimmerd worden.