Meer mensen internettoegang via wifi-delen

Er is nog steeds een digitale kloof. Niet alleen tussen zij die toegang hebben tot internet of niet. Ook kennis van digitale vaardigheden bepaalt mee de diepte van de kloof. Via een systeem van wifi-delen kunnen we meehelpen om de toegang tot internet te vergroten. Voor iedereen.

Op onze studienamiddag over armoede en telecom was iedereen het erover eens dat er al veel inspanningen werden geleverd om de digitale kloof te dichten. Maar dat we er zeker nog niet zijn. Specifiek bij de kwetsbare groep van mensen die in armoede leven is er ook niet alleen de discussie over zij die toegang hebben tot een pc en internet en zij die dat niet hebben. Bijkomend element is het probleem van de schulden die de snel veranderende wereld van mobiele telefonie, mobiel internet en breedbandinternet met zich meebrengen. En daarbij gaat het niet enkel over de kostprijs van de hardware zelf, maar vooral over de kosten van de contracten die worden gesloten bij providers en operatoren.
Bovendien beschikt een grote groep in onze samenleving, en heus niet enkel de meer kwetsbare groepen, over een digitale achterstand naar e-vaardigheden en digitale geletterdheid. Ook daar moet voldoende aandacht naar gaan en moeten we werk maken van een (e-)inclusief beleid.

Eén voorstel dat ik alvast lanceer is het wifi-delen, waarin we een web kunnen vormen dat effectief wijd en werelds is en waarlangs de stad en haar burgers het eigen draadloos netwerk met de buurt kunnen delen. Zo zou men de digitale kloof al fors kunnen dichten. In de stad Antwerpen kunnen we een proefproject opstarten. Technisch is dit perfect mogelijk. Via speciale routers kan je twee signalen uitzenden, zodat je je netwerk veilig kan delen en het ook kan openstellen voor andere gebruikers. Het ene signaal blijft beschermd, het andere is toegankelijk voor het publiek. Ook stadsdiensten en -gebouwen, bibliotheken, cafés, restaurants, … kunnen zich bij dit netwerk aansluiten. Via dit systeem kan iedereen gebruik maken van de free wifi, in tegenstelling tot de meeste hotspots die enkel toegankelijk zijn voor gebruikers van dezelfde provider. Het zal vooral van belang zijn om het wifi-delen ingang te doen vinden in de e-zwakkere buurten van Antwerpen.