Facebook moet privacy Europese gebruikers respecteren

Eind februari lanceerde de KU Leuven (ICRI/CIR), in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en op vraag van de Belgische Privacycommissie, het rapport 'From social media service to advertising network', een analyse van de nieuwe algemene voorwaarden en het gewijzigde privacybeleid van Facebook. Daaruit blijkt dat de Amerikaanse sociale netwerksite de Europese regelgeving omtrent databescherming overtreedt. 

Eind vorig jaar kondigde het Amerikaanse Facebook een wijziging in de algemene voorwaarden aan, die begin 2015 van kracht zouden worden. Reden genoeg voor de Belgische Privacycommissie om een analyse te maken van de nieuwe algemene voorwaarden waaraan burgers, die gebruik maken van de sociale netwerksite, onderworpen worden. De bezorgdheid omtrent het privacybeleid van Facebook is niet nieuw. Ook bij de vorige herziening, die dateert uit 2013, werden vragen gesteld omtrent het gebruik van persoonsdata door Facebook.  

Uit het rapport, dat werd opgesteld door onderzoekseenheid ICRI/CIR van de KU Leuven, blijkt nu dat de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Facebook in strijd zijn met de Europese regels omtrent databescherming. Vooral het oneigenlijke gebruik van gebruikersgegevens voor commerciële doeleinden en het verzamelen van data van gebruikers voor 'profiling' (het opstellen van een klantprofiel om de wensen en verwachtingen van (nieuwe) klanten zichtbaar te maken en te vertalen naar acties) worden in het rapport als zorgwekkend omschreven. Bovendien zou Facebook ook de locatie-instellingen van haar apps gebruiken om gebruikers te 'tracken' zonder de expliciete toestemming van haar gebruikers te vragen. 

Met meer dan 232 miljoen actieve gebruikers in Europa in 2014 is Facebook veruit de grootste en meest gebruikte sociale netwerksite in de Europese Unie. Gezien de groeiend gebruik van online toepassingen en de verdere digitalisering van onze economie, wordt het in de toekomst dus ook enorm belangrijk om de privacy van onze Europese burgers in dat opzicht te beschermen. 

Daarom heb ik - op basis van het rapport van de KU Leuven - een vraag gesteld aan de Europese Commissie omtrent de overtreding van Facebook op de Europese wetgeving inzake databescherming. Mijn vraag aan de Europese Commissie kan je hieronder raadplegen. Het rapport 'From social media service to advertising network' van de KU Leuven kan je downloaden via deze link.