Europees parlement wil Europese film- en muziekindustrie uit vrijhandelsakkoorden met VS houden

Het Europees parlement stemde zopas een resolutie over de onderhandelingen inzake een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS die in juni van start gaan. Het belangrijkste discussiepunt, namelijk of de Europese audiovisuele sector deel kan uitmaken van die onderhandelingen, werd door de stemming uitgeklaard. Het parlement vraagt aan Europees Commissaris Karel de Gucht om de Europese muziek- en filmindustrie uit de onderhandelingen te houden. 

Op die manier wil het parlement de eigenheid en het culturele karakter van de sector beschermen. Het parlement geeft daarmee een belangrijk signaal, zowel aan de Commissie als een de Europese Raad. Het onderhandelingsmandaat wordt uiteindelijk gegeven door de regeringsleiders in de Raad, maar het is wel het Europees parlement dat op het einde van de rit een eventueel akkoord tussen de EU en de VS moet goedkeuren. Deze stemming maakt duidelijk dat een akkoord waarin de audiovisuele sector betrokken zou zijn, nooit de goedkeuring van het parlement zal krijgen.
 
Ik ben blij dat een meerderheid in het parlement de kwetsbare Europese film- en muziekindustrie, die gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid, wil beschermen. Mocht de markt helemaal open zijn, dan dreigde Europa overspoeld te worden met nagenoeg uitsluitend Amerikaanse producties, die via streamingdiensten aangeboden worden. Nu blijft het voor de lidstaten mogelijk de eigenheid van hun muziek en filmindustrie te beschermen en te ondersteunen.
 
Meer info over dit dossier vind je ook via deze link