Europa in de ban van ACTA

Het Europees parlement heeft een anti-ACTA petitie ontvangen. Deze petitie tegen de omstreden handelsovereenkomst is ondertekend door meer dan 2,4 miljoen internetgebruikers. Toch een duidelijk signaal. Hun vrees is dat het anti-namaak handelsakkoord het einde betekent van een vrij en open internet.

De bevoegde commissie van het Europees Parlement zal zich nu buigen over deze petitie en vervolgens een aanbeveling doen over de meest gepaste reactie hierop. Dat kan gaan van een vraag aan de commissie om dit verder te onderzoeken tot een rapport voorleggen aan de plenaire vergadering van het Europees Parlement.
Met het overhandigen van de petitie is alvast een duidelijk signaal gegeven. In principe is ACTA gericht op het beschermen van intellectuele eigendomsrechten op internationaal niveau. Een terechte vrees is echter dat een verregaande bescherming van grote bedrijven ten koste kan gaan van burgerrechten zoals inbreuken op de privacy en op mensenrechten.

Zonder goedkeuring van het parlement kan ACTA binnen de Unie niet in werking treden. Als Europarlementslid heb ik het signaal van de burgers goed gehoord. Het is niet meer dan logisch dat er nu een open en transparant debat komt over de impact van ACTA op onze fundamentele rechten.

Eind februari stuurde Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht ACTA reeds naar het Hof van Justitie. Die dient zich uit te spreken of het controversieel verdrag al dan niet in strijd is met de rechten en vrijheden van Europa.