Een Facebook PR-show: Zuckerberg kwam, zag en zei met veel woorden nauwelijks iets

Tijdens een veel te kort onderhoud met Marc Zuckerberg excuseerde de Facebook-CEO zich, zoals verwacht, voor het misbruik van gegevens van Facebookgebruikers. Verder leverde het spektakel, dat een kwartiertje over tijd ging en Zuckerberg duidelijk op de zenuwen werkte, weinig op. Een PR-show.

Marc Zuckerberg had van de conservatieve fracties van het Europees parlement - EPP, ECR en ENF, de fracties waarin voor Vlaanderen respectievelijk CD&V, N-VA en Vlaams Belang zetelen - een prachtig cadeau gekregen: een meeting in beperkte kring, die slechts 75 minuten mocht duren. Dat resulteerde in een schertsvertoning, waarbij Zuckerberg, nadat er gedurende ruim één uur vrij interessante vragen werden gesteld, nog een kwartiertje over had om op al die vragen te antwoorden. De Facebook CEO ging weliswaar even over zijn tijd, maar liet ook duidelijk blijken dat hem dat niet beviel. Hij had op voorhand al duidelijk gemaakt dat zijn tijd beperkt was en dat hij niet aanwezig zou zijn op de persconferentie die parlementsvoorzitter Tajani na de meeting had gepland.

Van bij aanvang was duidelijk dat het onmogelijk zou zijn een grondige analyse te maken van wat de grootste privacy-inbreuk van de geschiedenis is gebleken. Een beperkte groep parlementsleden kon slechts gedurende 75 minuten vragen stellen aan Zuckerberg. Voor het Amerikaanse Congres duurde de ondervraging twee dagen. In vergelijking met de vragen die in het Amerikaanse Congres werden gesteld, waren de vragen van de Europese parlementsleden interessant. Maar de format die door de conservatieve fracties was opgezet gaf Zuckerberg vrij spel. Hij kon vragen bundelen en zo algemene bemerkingen maken die moesten aantonen dat zijn bedrijf verschrikkelijk zijn best doet. Duidelijke antwoorden op concrete vragen bleven uit. De ondervraging van Zuckerberg resulteerde zo in wat je ‘goeie televisie’ zou kunnen noemen, maar wat een ernstige parlementaire ondervraging onwaardig is. Dat bleek ook uit de laatste minuten van de ontmoeting die in chaos eindigden omdat heel wat parlementsleden geen antwoord hadden gekregen op hun vragen. De chaos werd compleet toen in zeven haasten beslist werd dat Facebook die vragen later schriftelijk zou kunnen beantwoorden. Voor de Europese sociaal-democraten was de ondervraging van Zuckerberg een parlement onwaardig. 

Het is nu duidelijk dat Zuckerberg én zijn management naar het parlement moeten terugkeren voor een grondigere bevraging in de Commissie burgerlijke vrijheden (LIBE), zodat de experts van het parlement hem aan de tand kunnen voelen en het bedrijf zich niet achter tijdsdruk kan verbergen om niet op vragen te antwoorden.