Een eengemaakte digitale markt zorgt voor jobs, innovatie en sociale inclusie

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in Straatsburg heeft onze sociaaldemocratische fractie zich sterk uitgesproken voor een eengemaakte Europese digitale markt. We steunen daarom de resolutie die de Europese Commissie oproept om kansen te bieden aan een innovatieve Europese digitale sector die nieuwe jobs creëert en er voor zorgt dat er iemand uitgesloten wordt.

De digitale revolutie brengt diepgaande veranderingen voor onze manier van leven, zowel op vlak van onze huishoudens, jobs, scholen, als voor de manier waarop overheden zich organiseren. De S&D pleit daarom voor een Europese aanpak die de opportuniteiten van digitalisering helpt te verwezenlijken en tegelijkertijd tegemoetkomt aan de kwetsbaarheden zoals jobonzekerheid en sociale uitsluiting.

Het grote voordeel van een eengemaakte Europese digitale markt is dat ze enorme groeikansen biedt voor innovaties en zo vele nieuwe jobs creëert. De S&D heeft er bij de commissie op aangedrongen om er voor te zorgen dat deze jobgroei niet ten koste gaat van de arbeidsvoorwaarden. In veel sectoren is er immers een transitie zichtbaar naar meer tijdelijke jobs. We moeten er daarom voor waken dat er geen grijze zones ontstaan waar de arbeidsbescherming verlaagd wordt.

De digitale revolutie heeft als gevolg dat onze dagelijkse levens op veel aspecten makkelijker en aangenamer worden gemaakt, maar die voorzieningen zijn niet voor iedereen even toegankelijk. Voor onze sociaaldemocratische fractie is het van fundamenteel belang dat de digitalisering geen nieuwe vorm van sociale uitsluiting wordt. Het vormen van een gemeenschappelijke markt maakt mogelijk dat de ongelijkheden tussen landen kunnen worden weggewerkt en er geïnvesteerd kan worden in voldoende infrastructuur in alle lidstaten. Dit moet leiden tot een gelijke toegang tot snelle en betaalbare digitale voorzieningen voor alle Europeanen.