Antipiraterijverdrag ACTA verworpen

Het Europees parlement heeft met een ruime meerderheid het omstreden antipiraterijverdrag ACTA verworpen. “Hoewel de doelstellingen van het Verdrag moeten ondersteund worden, met name de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, is ACTA zo vaag opgesteld dat het allerlei interpretaties toelaat”, zeggen de sociaaldemocratische parlementsleden Kathleen Van Brempt en Saïd El Khadraoui.

Het verdrag is te vaag en bedreigt daarom de vrijheid van gewone internetgebruikers. Het garandeert onvoldoende de privacy en de persoonlijke gegevens van consumenten. Bovendien hebben de landen die het grootste aantal namaakproducten produceren, China en India, het verdrag niet mee ondertekend.

Het Europees parlement kon het Anti-Counterfeiting Trade Agreement, dat eerder werd ondertekend door de Europese Commissie, niet wijzigen; enkel goedkeuren of verwerpen. De verwerping betekent dat ACTA niet zal gelden in de EU. Momenteel loopt er nog een procedure voor het Europees Hof van Justitie over ACTA. Afhankelijk van de uitkomst, wil de Commissie het verdrag al dan niet in gewijzigde vorm opnieuw voor het parlement brengen. “Dat betekent sowieso dat het verdrag heronderhandeld moet worden”, zeggen Van Brempt en El Khadraoui. Zij zijn van mening dat de Commissie daarvoor een duidelijk mandaat moet krijgen van het Europees parlement. “De strijd tegen piraterij op het internet moet anders worden aangepakt en meer rekening houden met de specifieke eigenschappen en problemen van een digitale omgeving. Onze fractie vindt dat de Commissie met een voorstel moet komen voor de herziening van de richtlijnen inzake e-commerce. Wij werken nu ook zelf een voorstel uit dat een nieuw kader moet creëren voor afdwingbare intellectuele eigendomsrechten dat auteurs en kunstenaars kan beschermen, innovatie aanmoedigt, maar tegelijkertijd ook consumentgericht is en in lijn met de burgerlijke vrijheden en de privacy.”

ACTA is een wereldwijd handelsverdrag dat de strijd tegen vervalsingen moet mogelijk maken. Het gaat onder meer over namaakproducten, zoals luxe handtassen, kleding of parfums, illegaal gekopieerde films, computerapplicaties, muziek of boeken, maar ook over medicijnen die geen rekening houden met bestaande patenten. De overgrote meerderheid van de namaakproducten (2010) is afkomstig uit China, namelijk zo’n 85 procent van alle producten, gevolgd door India met 3,48 procent. De meerderheid van die vervalste producten arriveren hier gewoon per post.
Het verdrag bepaalt vooral de procedures om bestaande rechten afdwingbaar te maken en op te treden tegen grootschalige inbreuken op het copyright, handelsrechten, patenten en ontwerpen door criminele organisaties. Het aantal namaakproducten dat in de Unie aankomt, is de afgelopen jaren fel gestegen. In 2010 werden aan de EU-grenzen meer dan 103 miljoen vervalste producten in beslag genomen. In 2000 ging het om ruim 67.000 producten.