Afschaffing roamingkosten en verzekering netneutraliteit

Zonet riep het Europees Parlement op om het principe van 'netneutraliteit' en de afschaffing van roamingtarieven te verankeren in een nieuwe Telecomwet. Vooral over de verzekering van netneutraliteit heerste de afgelopen periode ongerustheid. Netneutraliteit houdt in dat internetaanbieders verplicht worden om alle data op volstrekt gelijke manier te behandelen. Het verzekeren van de netneutraliteit is van groot belang. In de eerste plaats voor gezinnen en bedrijven.

Netneutraliteit sluit uit dat bedrijven en informatieverstrekkers voorrechten kunnen afkopen bij de internetaanbieders om zo sneller of vaker gebruikers te bereiken ten nadelen van hun concurrenten. De afgelopen weken ontving ik honderden mails en telefoontjes over de richtlijn. Netneutraliteit is als het ware de antidiscriminatiewet voor dataverkeer. Zonder netneutraliteit ontstaat het risico dat derden bepalen welke informatie de bevolking wel of niet bereikt. Dat zou onaanvaardbaar zijn voor een Unie die haar burgers een vrij recht op informatie garandeert.

Ook vanuit economisch oogpunt is een behoud van de netneutraliteit van onschatbare waarde. Zonder gelijkwaardige behandeling van data wordt het voor opkomende bedrijven bijzonder moeilijk hun positie op de markt uit te bouwen. Netneutraliteit moet de innovatie en concurrentie op het net verzekeren.   

Vandaag werd onder leiding van de sociaal-democratische fractie en andere progressieve fracties in het Europees Parlement beslist dat alle internetverkeer onder het principe van netneutraliteit gelijk moet worden behandeld. Iedereen moet dus toegang krijgen tot data en dit zonder discriminatie, beperking of inmenging, ongeacht de afzender, de ontvanger, het type of de inhoud van de gegevens en ongeacht de apparatuur, dienst of toepassing die gebruikt wordt.

Naast de discussie rond netneutraliteit zet het Europees Parlement met haar visie op de nieuwe Telecomwet nog andere waardevolle stappen vooruit. Zo wordt vanaf december 2015 een gelijkschakeling van de binnenlandse en buitenlandse tarieven voor telefonie en internet voorzien. Het afschaffen van de roamingtarieven zorgt ervoor dat bellen, sms'en of surfen in het buitenland geen eurocent meer kost dan in je eigen land. Een maatregel waarvoor mijn fractie al jarenlang vecht en die de communicatie van burgers en bedrijven binnen de Europese Unie efficiënter en vooral fors goedkoper zal maken.

Ik ben verheugd over het resultaat. Tegen de sterke Telecomlobby in, die de fractie van de christendemocraten voor haar kar wist te spannen, heeft vandaag het belang van de consument de bovenhand gehaald. Eerlijke, objectieve en ongefilterde data-uitwisseling tussen burgers en bedrijven wordt verzekerd en dat op een snelle en goedkope manier, of je je nu in het binnenland of het buitenland bevindt. Dat is cruciaal in een wereld die steeds meer afhangt van kwaliteitsvolle elektronische communicatie.